Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,5°C Hitrost vetra: 0,76 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Ceste

Dejavnost opravljamo v naselju Grosuplje in Šmarje Sap ter v občini Dobrepolje. V okviru te dejavnosti izvajamo tako letno, kot tudi zimsko vzdrževanje javnih površin.

Dejavnost vzdrževanja cest zajema:

  • periodično pregledovanje cest,
  • saniranje obrabljenih in poškodovanih cestišč, pločnikov in pešpoti,
  • krpanje udarnih jam,
  • obnovo in urejanje prometne signalizacije, 
  • čiščenje jaškov,
  • ročno in strojno letno pometanje cestišč in pločnikov,
  • košnja trave ob cestišču
  • in izvajanje zimske službe.


V Grosupljem vzdržujemo 28 km ulic, v Šmarju Sap 19 km ulic in v občini Dobrepolje 48 km cest.

 

STROJNO POMETANJE

Nudimo vam ugodno storitev strojnega pometanja vseh cestnih površin, pločnikov in tlakovanih površin, kot so večja zasebna dvorišča, podzemne garaže, parkirišča, igrišča itd...več