Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

0,1°C Hitrost vetra: 0,93 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Zimska služba

Zimsko službo izvajamo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.

Na območju občine Dobrepolje skrbimo za lokalne ceste in javne poti. Informacije o zimski službi dobite na telefonski številki 01 78 88 910 v delovnem času, izven delovnega časa na telefonski številki 031 692 135 (Andrej).

Na območju občine Grosuplje skrbimo za lokalne ceste, ulice in ceste na območju mesta Grosuplje, javne poti na območju KS Šmarje Sap, Št.Jurij in Polica. Informacije o zimski službi dobite na telefonski številki 01 78 88 910 v delovnem času, izven delovnega časa na telefonski številki 051 680 473 (Jernej) za območje mesta Grosuplje in KS Šmarje Sap, Št.Jurij in Polica ali 051 356 206 (Dejan) za lokalne ceste.

Na območju občine Ivančna Gorica skrbimo za javne poti. Informacije o zimski službi dobite na telefonski številki 01 78 88 910 v delovnem času, izven delovnega časa na telefonski številki 041 348 512 (Alojz). Zimsko službo na lokalnih cestah izvaja podjetje Komunalne Gradnje d.o.o., Grosuplje.

Zimsko službo na regionalnih cestah na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica izvaja podjetje CGP d.d., Novo mesto.

Zimsko vzdrževanje se izvaja po Pravilniku o rednem vzdrževanju cest (Ur.l. 36/14). Skladno z 2. odstavkom 32. člena navedenega pravilnika je prevoznost ceste zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Ceste I. prednostnega razreda so avtoceste in hitre ceste, ceste II. prednostnega razreda pa pomembnejše regionalne ceste. Vse ceste, na katerih izvaja zimsko službo Javno komunalno podjetje so ceste III.-VII. prednostnega razreda.

Za posipanje poledenelih javnih površin v občini Grosuplje lahko vsako gospodinjstvo dobi do 15kg soli, večstanovnanjski objekt pa 30 kg soli, Prevzemik za večstanovanjski objekt je upravnik oziroma od njega pooblaščena oseba. Pravne osebe morajo sol plačati.