Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436

10,6°C Hitrost vetra: 1,89 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Zimska služba

Zimska služba se izvaja na področju sledečih naselij:

  • Grosuplje (vse ulice, z izjemo Adamičeve ceste, Taborske ceste, Ceste na Krko, Ceste ob Grosupeljščici, Ljubljanske ceste, Kadunčeve ceste do Brezja),
  • Brezje pri Grosupljem (Sončni dvori),
  • Šmarje Sap (Rimska cesta, Lahova cesta, Partizanska cesta, Šuligojeva cesta, Trdinova cesta, Murnova cesta, Aškerčeva cesta, Trubarjeva cesta do Marna, Kračmanova ulica - Aškerčeva ulica, Pokopališka ulica, Jakhlova ulica, Adamičeva cesta, Gregorčičeva cesta do Mlakarja, Lahova cesta, del Rimske ceste, Jurčičeva cesta, Nad predorom),
  • Gajniče,
  • Tlake,
  • Huda Polica,
  • Mali Vrh,
  • Veliki Vrh,
  • KS Št.Jurij - vse poti po katastru,
  • občina Dobrepolje - vse lokalne ceste in javne poti.


Za posipanje poledenelih javnih površin ob stavbah, kjer Javno komunalno podjetje Grosuplje redno vzdržuje ceste, lahko vsako gospodinjstvo dobi do 15kg soli. Pravne osebe morajo sol plačati.

CGP Novo mesto skrbi za Adamičevo cesto, Ljubljansko cesto in Cesto na Krko, Komunalne gradnje Grosuplje pa za Cesto ob Grosupljščici, Taborsko cesto ter Kadunčevo cesto do Brezja pri Grosupljem. V Šmarju Sap CGP Novo mesto skrbi za Ljubljansko cesto, Komunalne gradnje Grosuplje pa za cesto proti Lipoglavu, za Jurčičevo cesto do Lahove ceste in za cesto od Lahove ceste do Velikega Vrha. V Dobrepolju CGP Novo mesto skrbi za regionalne ceste Zdenska vas - Videm, Videm - Rašica in Videm - Pri cerkvi Struge - Žvirče.

Zimska služba temelji na izdelanem izvedbenem programu zimske službe v katerem so določene odgovorne osebe, načrt cestne mreže s prioritetami, odzivni časi in razporedi dežurstva

Delovna skupina, ki izvaja delovno službo, opravlja pregled in testiranja potrebnih vozil, strojev in opreme že v jesenskem obdobju, prav tako pa je predhodno izbran dobavitelj soli in peska (za posipanje se uporablja mešanica soli in peska), tako, da je vse potrebno za izvajanje zimske službe pripravljeno v naprej.

Izvajanje zimske službe se prične, ko zapade 10 cm snega, v primeru napovedi daljšega in močnejšega sneženja ali napovedi prenehanja sneženja pa že tudi pri nižji snežni odeji.

Pluženje cest se izvaja po določenih prioritetah, prednostno se tako plužijo ceste na katerih je promet največji, ceste na katerih se izvaja tudi avtobusni promet in ceste, ki imajo strmejši naklon cestišča.