Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,5°C Hitrost vetra: 0,87 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > ENERGETIKA > Energetske storitve

Energetske storitve

Energetske storitve Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja in obračunava na območju Občine Grosuplje v naseljih Grosuplje in Brezje pri Grosupljem na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje (Ur.l. RS 80/2017).

Poleg občinskega odloka izvajamo Energetske storitve v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/2014), Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur. l. RS št. 82/2015) in ostalimi pravnimi in drugimi viri.

Uvodna stran > ENERGETIKA > Energetske storitve