Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,8°C Hitrost vetra: 1,13 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > ENERGETIKA > Kako do soglasja in priključka

Kako do soglasja in priključka

1. Pridobitev soglasja

Vsaka stranka, ki si želi pridobiti priključek na javno vročevodno omrežje, katerega upravljalec je Javno komunalno podjetje Grosuplje, ali želi izvesti spremembo na priključku mora najpej pridobiti soglasje.

V primeru novogradnje mora stranka izpolniti obrazec Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo, ki ga prejme na upravi podjetja, oz. na spletni strani pod obrazec "Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo".

K Vlogi za izdajo soglasja pa mora stranka priložiti Projektno dokumentacijo in Načrt strojnih strojnih inštalacij.

V primeru sprememb na obstoječem objektu mora stranka izpolniti obrazec Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo, ki ga prejme na upravi podjetja, oz. na spletni strani pod obrazec "Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo".

K Vlogi za izdajo soglasja pa mora stranka priložiti Gradbeno dovoljenje, kopijo Katastrskega načrta in redni Izpisek iz zemljiške knjige.


2. Izvedba priključka

Po pridobitvi soglasja se stranka dogovori za izvedbo hišnega priključka za vročevod s Sektorjem vode Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.
Sledi ogled dejanskega stanja na terenu, ki ga izvrši pristojni referent. V kolikor pristojni referent po ogledu terena poda pozitivno mnenje se stranki naknadno izda predračun za izdelavo priključka. Na osnovi plačila predračuna pa se izvede izdelava priključka in geodetski posnetek.

Po zaključenih delih se izvede Obračun opravljenih del, priključek pa vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.


3. Podpis pogodbe

Vsak nova stranka je po po pridobitvi soglasja in izvedbi priključka dolžna urediti tudi pogodbeno razmerje med izvajalcem in uporabnikom, ki opredeljuje izvajanje in obračunavanje energetskih storitev.

Uvodna stran > ENERGETIKA > Kako do soglasja in priključka