Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436

17,8°C Hitrost vetra: 1,09 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > ENERGETIKA > Obračun ogrevanja

Obračun ogrevanja


Pri obračunu ogrevanja, ki se izvaja mesečno, se zaračunavajo sledeči stroški:

  • priključna moč: predstavlja fiksne stroške ogrevanja (vzdrževanja, amortizacije, zavarovanja, delovne sile,...) in se izračuna kot moč uporabnikovih toplotnih naprav. Obračunava se mesečno v enakem faktorju čez celotno leto.
  • Toplotna energija - ogrevanje po kalorimetru: predstavlja variabilne stroške oziroma stroške energentov (gorivo, elektrika, voda,...). Poraba toplotne enrgije se meri v MWh z merilno napravo locirano na primarnem delu toplotne postaje uporabnika. Obračun porabljene toplotne energije se vrši po dejanski mesečni porabi, cena za enoto dobavljene količine toplote za ogrevanje se skladno z Uredbo (Ul RS št. 31/2010) spreminja s spremembo cene vhodnega energenta - kurilnega olja in električne energije.
  • števnina: predstavlja strošek vzdrževanja, umerjanja in menjave merilnih naprav.
  • prispevek za energetsko učinkovitost: Na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih (UL RS 114/2009) se prispevek plačuje od 1.2.2010. Uredba uvaja zbiranje sredstev za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti.
Uvodna stran > ENERGETIKA > Obračun ogrevanja