Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,5°C Hitrost vetra: 0,87 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > ENERGETIKA > Vročevodni sistemi

Vročevodni sistemi

Vročevodni sistem je sistem povezanih naprav namenjenih prenosu toplotne energije od kotlarne do končnih uporabnikov. Sestavljen je iz primarnega omrežja (to so cevovodi, ki se uporabljajo za povezavo kotlarne s sekundarnim omrežjem), sekundarnega omrežja (to so cevovodi, ki potekajo od primarnega omrežja do priključnih jaškov ali odcepov posameznega uporabnika) in priključka posameznega odjemalca (to so cevovodi, ki potekajo od sekundarnega omrežja do toplotne postaje uporabnika).

Vročevodni sistem je zgrajen v naselju Grosuplje in Brezje pri Grosupljem obe naselji pa se ogrevata iz glavne kotlarne ob Grosuplejščici in premične Kotlovnice v Brezju pri Grosupljem. Skupno vročevodno omrežje je dolgo 7.402 m, od tega je 5.620 m primarnega omrežja.

Uvodna stran > ENERGETIKA > Vročevodni sistemi