Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,7°C Hitrost vetra: 0,93 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > ODPADNE VODE > Postopek za priključitev na javno kanalizacijo

Postopek za priključitev na javno kanalizacijo

 Pridobitev soglasja ter izvedba priključka

Vsaka stranka, ki se želi priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, katerega upravljavec je Javno komunalno podjetje Grosuplje, mora najprej pridobiti Soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. »Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo« se pošlje po pošti, vloži v oddelku Soglasja v 1. nadstropju uprave JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje ali po elektronski pošti na naslov info@ jkpg.si.

Hišni kanalizacijski priključek izvede za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v soglasju k priključitvi.

Slika pravilno izvedenega hišnega priključka:

odpadne_vode_kako_do_soglasja.jpg
Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.


Po pridobitvi soglasja mora stranka izpolniti obrazec »Zahtevek za prevzem kanalizacijskega priključka« in priložiti ustrezne priloge.

Po prejetju naročila, sledi ogled dejanskega stanja na terenu, ki ga izvrši pristojni referent JKP Grosuplje. V kolikor pristojni referent po ogledu terena poda pozitivno mnenje, se stranko  vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.

Ali ste vedeli?

  • Da kanalizacijski hišni priključki in greznice niso del javne kanalizacije?
  • Da je lastnik objekta (uporabnik) dolžan vzdrževati hišni kanalizacijski priključek?
  • Da je po veljavni zakonodaji predpisano, da je tam, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov?
Uvodna stran > ODPADNE VODE > Postopek za priključitev na javno kanalizacijo