Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,7°C Hitrost vetra: 0,93 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > Ostalo > PROJEKTIRANJE, GEODEZIJA > Geodetske storitve

Geodetske storitve

V sklopu geodetske službe se izvajajo sledeče dejavnosti:

 • izvedba geodetskih posnetkov
 • vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture na področju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica,
 • izdaja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi
 • izmere in izdelava elaboratov za vpis objektov katastra gospodarske javne infrastrukture
 • izmere in izdelava elaboratov za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • izdelava geodetskih načrtov za potrebe gradnje objektov in infrastrukture
 • zakoličbe objektov
 • ureditve mej parcel
 • izravnave mej parcel
 • izvedba parcelacij –delitev in združitev parcel
 • vris objektov v evidence zemljiškega katastra
 • svetovanja s področja zemljiškega katastra
 • svetovanja s področja inženirske geodezije