Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,8°C Hitrost vetra: 1,13 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

GIS

GIS (geografski informacijski sistem)

V okviru vodenja in vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture na področju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, se na Javnem Komunalnem Podjetju Grosuplje že od leta 2003 ukvarjamo s pretvorbo obstoječih AUTO CAD-ovih formatov v ACR VIEW (shape) formate.

GIS je za nas kot velikega upravljalca komunalnih in enrgetskih vodov nujno potrebna, saj nam sistem omogoča enostavno in kakovostno pregledovanje podatkov. GIS združuje tako grafični, kot tudi atributni del, kar pomeni, da lahko za vsak posamezni del ( vodovoda, kanalizacije, vročevoda... ) točno določimo za nas potrebne atribute. Planiranje samih rekonstrukcij posameznih delov katerega koli voda v sistemu nam omogoča enostavno povpraševanje, ki ga omogoča GIS.

GIS nam poleg vseh ostalih ugodnosti omogoča tudi lažje izdajanje podatkov za stranke.

50_Prikaz_kanalizacijskega_omrezja_mala.jpg 51_Prikaz_posnetka_dela_vodovodnega_omrezja_mala.jpg