Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,7°C Hitrost vetra: 0,93 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > PITNA VODA > Kako do soglasja in priključka

Kako do soglasja in priključka

1. Pridobitev soglasja

Vsaka stranka, ki si želi pridobiti priključek na javno vodovodno omrežje katerega upravljalec je Javno komunalno podjetje Grosuplje ali želi izvesti spremembo na priključku mora najpej pridobiti soglasje.

V primeru novogradnje mora stranka izpolniti obrazec Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo, ki ga prejme na upravi podjetja, oz. na spletni strani pod obrazec "Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo".

K Vlogi za izdajo soglasja pa mora stranka priložiti Projektno dokumentacijo in Načrt strojnih inštalacij.

V primeru sprememb na obstoječem objektu mora stranka izpolniti obrazec Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo, ki ga prejme na upravi podjetja, oz. na spletni strani pod obrazec "Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo".

K Vlogi za izdajo soglasja pa mora stranka priložiti Gradbeno dovoljenje, kopijo Katastrskega načrta in redni Izpisek iz zemljiške knjige.


2. Izvedba priključka

Po pridobitvi soglasja mora stranka izpolniti obrazec Zahtevek za izdelavo vodovodnega priključka in priložiti ustrezne priloge. Obrazec lahko prejmete na upravi podjetja, oz. na spletni strani pod obrazec "Zahtevek za izdelavo vodovodnega priključka (stalni, začasni)".

Po prejetju naročila sledi ogled dejanskega stanja na terenu, ki ga izvrši pristojni referent. V kolikor pristojni referent po ogledu terena poda pozitivno mnenje se stranki naknadno izda predračun za izdelavo priključka. Na osnovi plačila predračuna pa se izvede izdelava priključka in geodetski posnetek.

Po zaključenih delih se izvede Obračun opravljenih del, priključek pa vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.

Uvodna stran > PITNA VODA > Kako do soglasja in priključka