Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,5°C Hitrost vetra: 0,76 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > PITNA VODA > Vzdrževanje in obratovanje

Vzdrževanje in obratovanje

Poglavitne naloge na področju vzdrževanja vodovodnih sistemov so upravljanje, vzdrževanje in nadzor objektov in naprav za oskrbo pitne vode.  Poglavitna opravila zaposlenih so vzdrževanje vodopreskrbnih sistemov, vodarn, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnja novih oz. rekonstrukcija starih sistemov, odprava okvar na vodovodnem omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnja oz. rekonstrukcija hišnih priključkov,...

Da pa bi delo potekalo enostavnejše in kvalitetneje je podjetje v 90-tih letih pričelo z avtomatizacijo objektov in naprav ter procesnim vodenjem in nadzorom. Avtomatizacija procesov tako bistveno izboljšuje obratovalne pogoje, zmanjša število motenj v oskrbi in doprinese k optimizaciji poslovanja, zmanjšanju tekočih stroškov ter lažji kasnejši računalniški obdelavi zajetih podatkov.

Objekti in naprave so danes daljinsko nadzovarovani, parametri, kot so pretoki, tlaki, delovne ure, alarmi, vstopi, in vodenje vodovodnih objektov pa se spremljajo in beležijo neprestano, v primeru bistvenih odstopanj pa se sproži alarm na GSM dežurne službe. Center daljinskega nadzora se nahaja v upravi stavbe in preko njega se upravlja s 30 postajami in se intenzivno dodajajo nove, po projektu pa bo na center povezanih v končnem stanju 56 postaj.

V sistem vodopreskrbe je na območju vseh treh občin 10.146 priključkov, ki so opremljeni  z merilnimi napravami (vodomeri), katere jih je potrebno umerjati oz. menjati periodično vsakih 5 let. Izvaja se popis stanj na merilnih napravah, in sicer dvakrat letno za gospodinjstva in mesečno za industrijo in večstanovanjske objekte.

Uvodna stran > PITNA VODA > Vzdrževanje in obratovanje