Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,5°C Hitrost vetra: 0,76 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > POGREBI IN POKOPALIŠČA > Obračun pogrebnih storitev

Obračun pogrebnih storitev

Vsi stroški blaga in storitev, ki nastanejo ob pokopu pokojnika se obračunajo po ceniku Javnega komunalnega podjetja in se plačniku izstavijo skupaj na enem računu. V primeru, da je dodatne storitve pokopa izvajalo Javno podjetje Žale, le to izstavi račun našemu podjetju, mi pa potem skupni obračun dostavimo končnemu plačniku.

Račun za pogrebne storitve lahko plačnik po opravljenem plačilu predloži Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki naknadno zakonsko določene stroške pokopa refundira plačniku računa.

Po izvedbi pokopa je potrebno urediti pogodbeno razmerje med upravljalcem pokopališča in lastnikom groba, v kateri so določene pravice in obveznosti obeh strank.

Lastniku groba se vsakoletno obračuna tudi najemnina groba, katere višina je odvisna od velikosti groba, najemnina pa se obračuna v enkratnem letnem znesku.

Uvodna stran > POGREBI IN POKOPALIŠČA > Obračun pogrebnih storitev