Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,5°C Hitrost vetra: 0,87 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > POGREBI IN POKOPALIŠČA > Pogrebne in pokopališke storitve

Pogrebne in pokopališke storitve

Izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna gorica opredeljujejo Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje (Ur. l. SRS, št. 24/87), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Grosuplje (Ur. l. RS 22/99).

Na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica skrbimo le za pokopališče v Grosupljem  in Šmarju Sap (za ostala pokopališča skrbijo pristojne Krajevne skupnosti), kjer nudimo uporabo naslednjih pokopaliških objektov in pripomočkov:

 • mrliško vežico
 • prostor za svojce
 • opremo za dekoracijo sobe na domu
 • pogrebni voziček
 • prapor
 • voziček za vence
 • ozvočenje


Kot upravljalec pokopališča pa opravljamo naslednje naloge:

 • izkop in zasip jame
 • organizacija pogreba
 • kompletiranje krste
 • preoblačenje in položitev v krsto
 • poglobitev jame
 • organizacija pogrebnega moštva za izvedbo pogreba
 • pridobitev zastavonoše
 • prevoz umrlega
 • 24 - urno dežurno službo
Uvodna stran > POGREBI IN POKOPALIŠČA > Pogrebne in pokopališke storitve