Gradnja kanalizacije Višnja Gora-novice

02.11.2015

Obveščamo, da bomo od 2.11.2015 dalje izvajali dela na naslednjih krakih kanalizacijskega omrežja Višnja Gora: VG8, VG9, VG10, VG 20, pričenja se tudi gradnja na VG 13.

Vse zavezance za priključitev obveščamo, da je potrebno odpadne komunalne vode odvesti v javno kanalizacijsko omrežje neposredno, mimo greznice, padavinske vode pa ponikati na svojem zemljišču oziroma z njimi ravnati tako kot doslej. Padavinske vode je prepovedano odvajati v javno kanalizacijsko omrežje. Greznica se lahko po opustitvi in očiščenju uporabi za zbiranje padavinske vode za zalivanje, lahko se tudi povsem opusti. O ureditvi hišnega kanalizacijskega priključka prilagamo ureditveno risbo.

Zavezanci, ki zaradi nižje lege iztoka odpadne vode od kanalizacijskega omrežja ne morejo izvesti klasičnega težnostnega priključka, morajo izvesti odvajanje odpadne vode v kanalizacijo preko hišnega črpališča. V tem primeru se kot priključna cev izvede PE cev preseka do 50 mm, priključitev na kanalizacijsko cev se izvede v revizijskem jašku. Hišno kanalizacijsko črpališče se lahko izvede v posebnem črpalnem jašku znotraj oziroma zunaj stavbe, črpalni jašek se lahko vgradi tudi v dosedanjo greznico.