FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 11,9°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Novice

 

DATUM

NASELJE

STOJNO MESTO

ČAS ZBIRANJA

 

Občina Grosuplje:

 torek  17.10.2023

Mala Ilova gora

Račna

Veliko Mlačevo.

Polica

Pri igrišču pred vasjo

Parkirišče za kulturnim domom

Parkirišče ped gasilskim domom

Parkirišče pred družbenim domom

14.30 - 15.00 h

15.30 – 16.00 h

16.30 - 17.00 h

17.30 – 18.30 h

sreda

18.10.2023

Škocjan

Št. Jurij

Spodnja Slivnica

Žalna

Parkirišče pri družbenim domom

Parkirišče pri igrišču

Parkirišče pred kutlurnim domom

Parkirišče pred trgovino

14.30 – 15.00 h

15.30 - 16.30 h

17.00 - 17.30 h

18.00 – 18.30 h

četrtek

19.10.2023

Šmarje-Sap

Sončni Dvori

Grosuplje

Parkirišče pri gasilskem domu

Pred kotlovnico

Parkirišče pred upravno stavko JKP Grosuplje

15.00 – 16.00 h

16.30 - 17.00 h

17.30 - 18.30 h

         


KAJ SPADA MED NEVARNE ODPADKE?

Med nevarne odpadke spadajo topila, kisline, barve, laki, olje in maščobe, detergenti, zdravila, baterije, akumulatorji, fluorescentne cevi in drugi živosrebrni odpadki, prazne tlačne posode, fotokemikalije, pesticidi in tudi majhna odpadna električna in elektronska oprema zunanje dimenzije do 25 cm.

Vse imetnike veljavnih dovolilnic za leto 2022 pozivamo k oddaji obrazca za izdajo oziroma obnovitev obstoječe dovolilnice za leto 2023. Vse tiste, ki dovolilnice še nimate zakupljene in jo želite zakupiti pozivamo k oddaji obrazca za izdajo dovolilnice, na podlagi katerega boste, v primeru prostih kapacitet, prejeli dovolilnico. V kolikor bodo vse kapacitete za izbrano območje zasedene, vam bomo ponudili možnost zakupa dovolilnice za drugo območje oziroma vas uvrstili v čakalno vrsto.

Dovolilnica se izdaja za koledarsko leto in je veljavna do 31.1.2024. Navodila za nakup oziroma obnovitev dovolilnice se nahajajo v obrazcu za izdajo dovolilnice.

Cena dovolilnic ostaja enaka, obrazec za obnovitev le te oziroma za pridobitev nove je v prilogi tega članka. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po elektronski pošti na dovolilnica@jkpg.si ali po pošti na naslov Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Z izdajo dovolilnic za leto 2023 pričnemo v četrtek, 15.12.2022.

Priloga: Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v občini Grosuplje.

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča uporabnike pitne vode v vaseh Troščine, Mali Konec, Dolenja vas pri Polici in Gorenja vas pri Polici, da kakovost pitne vode ponovno ustreza vsem predpisanim zahtevam, zato se jo lahko ponovno uporablja za prehrambene namene brez predhodnega prekuhavanja.

Morda je slika naslednjega: pijača in vodno telo

Za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje vam je po novem na voljo letna P+R dovolilnica.

P+R dovolilnica je namenjena le uporabnikom sistema P+R, torej tistim uporabnikom, ki parkirno hišo uporabijo za parkiranje svojega vozila, nato pa za nadaljevanje poti uporabijo katerikoli javni prevoz. Za uspešno izdajo P+R dovolilnice je ob oddaji vloge potrebno priložiti ustrezna dokazila o redni uporabi javnega prevoza. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priloženo vlogo in jo, skupaj z ustreznimi dokazili, poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na sedežu podjetja. Po oddani vlogi vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice.

Cena letne P+R dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). P+R dovolilnica prične veljati z dnem plačila in velja za obdobje enega leta.

Vloga za izdajo P+R dovolilnice za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje

Izdaja začasne dovolilnice za začasno odprto parkirišče pred Parkirno hišo Grosuplje

 

Vsem stanovalcem, zaposlenim in imetnikom službenih vozil, ki vam bo/je med gradnjo onemogočen ali omejen dostop do parkirišča ali zasebnega zemljišča, bomo omogočili brezplačno parkiranje na začasnem parkirišču pred parkirno hišo Grosuplje. Pozivamo vas k oddaji obrazca za izdajo brezplačne začasne dovolilnice za obdobje med 01.04.2023 in predvidoma 30.06.2023.

Imetniki dovolilnice 194 - parkirišče Kolodvorska so avtomatsko upravičeni do prejema začasne dovolilnice in jim obrazca ni potrebno izpolnjevati. Dovolilnico lahko prevzamejo na sedežu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje od 20.03.2023 dalje.

Začasna dovolilnica se izdaja in je veljavna za obdobje od 01.04.2023 do predvidoma 30.06.2023.

Obrazec za pridobitev začasne dovolilnice je v prilogi tega članka. Izpolnjen obrazec lahko pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov dovolilnica@jkpg.si in jih prevzamete naslednji delovni dan, ali pa izpolnjen obrazec osebno prinesete na naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje in dovolilnico boste prevzeli takoj.

Z izdajo začasnih dovolilnic za začasno parkirišče pričnemo v ponedeljek 20.03.2023.

Priloga: Obrazec za izdajo začasne dovolilnice za parkiranje na začasnem odprtem parkirišču pred Parkirno hišo Grosuplje

Navodila ob zapori Adamičeve ceste:

Popolna zapora Adamičeve;

od Adamičeve c. 6 do Adamičeve c. 16, cca 350 m, med 1. 4. 2023 in predvidoma 30. 6. 2023

Dela se ne bodo ves čas izvajala pod popolno zaporo na celotnem območju.
Kljub popolni zapori bo v času delovanja gradbišča možna dostava in dostop v dogovoru z vodjem gradbišča. Izven delovnega časa na gradbišču bo v največji možni meri omogočen dostop do privatnih zemljišč.
V primeru onemogočenega dostopa bo izvajalec uporabnike pravočasno obvestil. Predstavnik izvajalca je Tomaž Pristopec.

Sprememba Stranska pot I

Stranska pot I se v območju od Ljubljanske ceste do križišča Stranske poti I z Brinje cesto I spremeni v enosmerno. Omogoči se vožnjo od Ljubljanske proti Zdravstvenemu domu.

Sprememba Stranska pot II

Stranska pot II se od hišne številke 8 proti Ljubljanski cesti spremeni v enosmerno. Omogoči se vožnja proti Ljubljanski cesti.

Sprememba Kolodvorska cesta

Na Kolodvorski cesti se v času popolne zapore Adamičeve ceste ukine vsa parkirišča. Na Kolodvorski cesti se spremeni režim vožnje, od hišne številke 3 proti Taborski cesti se omogoči dvosmerni promet. Dostop z Adamičeve in na Adamičevo ne bo mogoč.

Sprememba Trubarjeva cesta

Na Trubarjevi cesti se od hišne številke 12 proti Adamičevi omogoči dvosmerni promet. Dostop z Adamičeve in na Adamičevo cesto ni mogoč.

Stranska pot II 8

Stranska pot II 10

Stranska pot II 17

Stranska pot I 3

Stranska pot I 10

Stranska pot I 12

Stanovalci na teh naslovih imajo zaradi spremembe režima prometa spremenjen dostop do objekta. Spremembe bodo jasno označene s spremenjeno prometno signalizacijo.

Sprememba linije 3G

Spremembe ostalih linij

Šolski prevozi

Ukinjena bo postaja na Adamičevi, pri Adamičevem spomeniku.
Začetek vožnje z glavne postaje pelje proti krožišču pri Občini, nato nazaj po Taborski, Župančičevi in Adamičevi do Ljubljanske ceste, tam se prične redni krog. Podobno je iz smeri Ljubljana.

Spremembe ostalih linij bodo objavljene na spletni strani Občine in LPP. Prikazane bodo tudi na prikazovalniku na avtobusni postaji.

Morebitne spremembe šolskih prevozov bodo objavile tudi šole.

Uvedba začasnega parkiranja v času popolne zapore Adamičeve

Pridobitev brezplačne začasne dovolilnice (v nadaljevanju ZD)

Pred parkirno hišo se uredi začasno parkirišče. Parkirišče je med 7.00 in 17.00 namenjeno izključno imetnikom brezplačne začasne dovolilnice (ZD). Na začasnem parkirišču bo obisk redarske službe vsakodneven.

Upravičenci do ZD so obstoječi imetniki dovolilnice 194 - parkirišče Kolodvorska (ZD prejmejo avtomatsko, vloge ni potrebno oddajati). Upravičenci do ZD so tudi zaposleni v objektih ob Adamičevi, ki jim je med gradnjo onemogočen ali omejen dostop do parkirišča na zasebnem zemljišču.

Upravičenci ZD prejmejo na JKP Grosuplje. Vloga za izdajo dovolilnice je objavljena na spletni strani JKP Grosuplje. Imetnikom dovolilnice 194 vloge ni potrebno oddajati, za prevzem ZD se zglasijo na naslovu Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje v času uradnih ur. Z izdajo dovolilnic pričnemo v ponedeljek 20.03.2023.

V parkirni hiši se podaljša čas nižje tarife, in sicer tako, da se parkiranje med 17.00 in 6.30 obračuna 1,00€/parkiranje.

Adamičeva 6 – sodišče

Dostop bo delno oviran in delno onemogočen, zaposleni so upravičeni do ZD.

Kolodvorska

Dostop se omogoči s Taborske navzgor po Kolodvorski (omogoči se dvosmerni promet). Parkirišča na Kolodvorski bodo ukinjena. Imetniki dovolilnic bodo avtomatsko vključeni v sistem ZD in jih bo o tem obvestilo JKP Grosuplje.

Makadamsko parkirišče za Kolodvorsko 2; dostop z Adamičeve bo onemogočen, sprosti se dostop do makadamskega parkirišča preko Kolodvorske.

Kolodvorska 1

Dostop z Adamičeve v dogovoru z vodjem gradbišča. Možen dostop preko Kolodvorske. Stanovalci lahko pridobijo ZD.

Adamičeva 8 (lekarna, optika…)

Dostop z Adamičeve ne bo mogoč. Zaposleni (eventualno tudi stanovalci) lahko pridobijo ZD.

Dostop preko Trubarjeve ostaja. Na Trubarjevi se omogoči dvosmerni promet.

Adamičeva 10, 14

Dostop preko Partizanske. Dostop z Adamičeve na Partizansko in obratno bo zaprt.

Adamičeva 18 (čistilnica, Glasbena šola…), 29 (osnovna šola)

Dostop z Adamičeve je možen. Na tej lokaciji se zagotovi prostor za obračanje vozil.

Adamičeva 3a, 3b, 3c, 3d, 3e,

Dostop z Adamičeve preko krožišča pri Občini oziroma preko Stranske poti I. Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

Adamičeva 11 (Mercator), Adamičeva 15 (Knjižnica, TIC)

Dostop preko Stranske poti I. Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

Adamičeva 19

Dostop preko Stranske poti I, preko Adamičeve pa v dogovoru z vodjem gradbišča.

Adamičeva 25, 27, 27a, Stranska pot III 10a

Dostop z Adamičeve bo omogočen. O morebitni popolni zapori uvoza bo stanovalce obvestil izvajalec.

  • ZD… brezplačna začasna dovolilnica

Pri samotestiranju proizvedemo veliko odpadkov: testni material, uporabljeni robčke in krpe za enkratno uporabo, s katerimi očistimo površino oziroma prostore.

KAM JIH ODLOŽIMO?

Odpadke je potrebno odložiti v PLASTIČNO VREČO ZA SMETI in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče ne smemo preveč natlačiti niti se je dotikati po odlaganju med odpadke.

Vrečo je potrebno namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Prav tako jo je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Bodimo odgovorni in preprečimo širjenje virusa tudi s pravilnim odlaganjem odpadkov!

Uporabnike vodovodnih sistemov Blečji vrh in Blečji vrh – Gradec obveščamo, da je uveden ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambne namene in ostaja do preklica.

Uporabnikom svetujemo, da upoštevajo:

Navodila o prekuhavanju vode
in
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

Vodovodni sistem je v procesu prenosa v upravljanje JKP Grosuplje in je trenutno do zagotovitve vseh pogojev vzpostavitve javne službe oskrbe s pitno vodo v procesu začasnega poskusnega obratovanja.

Uporabnike prosim za razumevanje.

sporocilo za javnost spodbujamo e krozno

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na CERO Špaja dolina 

ponovna uporaba ekipaV CERO Špaja dolina je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček najdete poleg zabojnika za odpadno elektroniko takoj desno za vhodom v CERO. Označen je z živo rumeno barvo in ga je težko spregledati. Vanj lahko oddate naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.

Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril. Zato se v kotičku zbirajo zgolj aparati, ki so delujoči in nepoškodovani. Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Vsakič, ko zavržemo še delujočo napravo, ji skrajšamo življenjsko dobo, prispevamo k večjemu onesnaževanju in nepotrebni porabi naravnih virov. Organizatorji projekta si prizadevajo k večji ozaveščenosti uporabnikov aparatov, želijo si, da bi naprave uporabljali čim dlje, saj s tem trajnostno rešujejo težave onesnaževanja. V Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pa se izvajajo tudi zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo, tako da je tudi zaradi tega ponovna uporaba zelo pomembna za našo prihodnost.

E-naprave vsebujejo številne dragocene in med njimi mnoge živim bitjem škodljive elemente. Nekatere naprave kot so recimo prenosi telefoni vsebujejo tudi več kot 60 elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. Marsikateri izmed njimi so t.i. kritične surovine. 

monitor ponovna uporabaTo so surovine, ki so za gospodarstvo zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih danes v povprečju uporabljamo manj kot 2 leti in jih na leto prodamo preko 1.5 milijard, pa bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto prihranili 2.1 milijonov ton ogljikovega dioksida na leto.

Kotiček je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vse občanke in občane vabimo, da oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

O projektu Life Spodbujamo e-krožno 
Projekt Life Spodbujamo e-krožno podaljšuje življenjsko dobo aparatov preko izvajanja različnih aktivnosti kot so popravilo aparatov, ponovna uporaba aparatov in souporaba aparatov. Med drugim organizatorji po Sloveniji postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

Video: Predstavitev kotička za ponovno uporabo

Več informacij: ZEOS, d.o.o. (Urša Dolinšek - novice@zeos.si)

Spoštovani!

Nastopil je čas, ko večini uporabnikom Parkirne hiše P+R Grosuplje v mesecu septembru,  poteče letna dovolilnica za Parkirno hišo P+R Grosuplje.

Za podaljšanje letne dovolilnice je potrebno izpolniti obrazec za obnovitev letne dovolilnice v Parkirni hiši P+R Grosuplje, katerega najdete na tej povezavi.

Dovolilnico je potrebno obnoviti do dne preteka veljavnosti. Uporabniki lahko rok poteka veljavnosti dovolilnice preverijo, tudi na plačilnem avtomatu v parkirni hiši.

V kolikor se postopek in plačilo ne izvede do preteka veljavnosti, se smatra, da odstopate od dovolilnice, ter se dovolilnica ponudi naslednjemu v čakalni vrsti.

Uporabnikom omogočamo tudi obročno plačilo dovolilnice v treh enakih zaporednih mesečnih obrokih, če najpozneje 10 dni pred potekom veljavnosti dovolilnice prejmemo pisno zaprosilo oziroma pobudo za obročno odplačilo na elektronski naslov dovolilnica@jkpg.si. Z uporabnikom se bo sklenila pogodba za obročno odplačevanje. V primeru, da stroški ne bodo plačani v skladu s pogodbenimi roki, smatramo, da odstopate od dovolilnice, ter se bo dovolilnica ponudila naslednjemu v čakalni vrsti.

Dovolilnica se bo v primeru obnovitve (po prejemu obrazca in plačilu),  avtomatsko podaljšala za obdobje 1 leta od zadnjega dneva veljavnosti.

Za več informacij lahko pokličete na 01/78-88-922 ali pišete dovolilnica@jkpg.si.

Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v Občini Grosuplje.

Kaj imajo skupnega vlažilni in čistilni robčki, vatke in palčke za ušesa, olje in ostanki hrane, kavne usedline, cigaretni ogorki in zdravila? Na prvi pogled nič očitnega, vendar so to vse odpadki, ki se pojavljajo v naših kanalizacijskih sistemih. Ti odpadki ne spadajo v stranišče, ker mašijo kanalizacijske cevi in obremenjujejo okolje.

Bodi junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak!

JKPG | Bodi junak - Vlažilni robčki

 

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.