FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina n/p

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Novice

Količina odpadkov se iz leta v leto povečuje. V Sloveniji ustvarimo v povprečju 495 kilogramov komunalnih odpadkov na prebivalca. Večina komunalnih odpadkov je v preteklosti končala na odlagališčih. S spremembo zakonodaje, uvedbo ločenega zbiranja odpadkov in vzpostavitvijo centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki pa sta se deleža ločeno zbranih odpadkov in stopnja recikliranja povečala.

Na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica smo v letu 2022 zbrali 13.198 ton odpadkov, od tega 8.838 ločenih frakcij in 4.360 ton mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik) in kosovnih odpadkov, ki jih ni mogoče ločiti in sodijo na obdelavo. Skupaj smo tako zbrali 66,96 % ločenih frakcij.

Zakaj je ločevanje odpadkov pomembno?

Ločevanje odpadkov se mora pričeti že na mestu njihovega nastanka, torej v vsakem gospodinjstvu. Zavedati se moramo, da je to naša skupna odgovornost. V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje skrbimo, da je ravnanje z odpadki hitro in zanesljivo, sistem pa deluje zgolj kadar uporabniki odpadke ločujete. Vsak odpadek je potrebno odložiti v ustrezen zabojnik.

Zakaj je ločevanje tako zelo pomembno? Zato, ker so le ločeno zbrani odpadki primerni za nadaljno uporabo. Ko so vsi odpadki odloženi v enem košu, je ravnanje z njimi oteženo in zelo drago. Če odpadke pravilno ločujemo, zmanjšamo vplive na okolje. Hkrati so pravilno ločeni odpadki tudi vir surovin v industriji in na ta način porabimo manj naravnih virov. Ločene zbrane frakcije odpadkov so sekundarna surovina, ki se uporablja v industriji.

Zakaj se je potrebno ločevanja lotiti že na samem izvoru? Zato, ker je to najučinkovitejši način ločenega zbiranja. Zato moramo že doma organizirati ločevanje posameznih vrst odpadkov. Te oddamo v individualne zabojnike, na ekoloških otokih, v Zbirnem centru v Špaji dolini, v času zbirnih akcij nevarnih odpadkov ali z naročilom odvoza kosovnh odpadkov.

Katere so najpogostejše napake pri ločevanju in odlaganju odpadkov?
Najpogostejše napake pri ločevanju se dogajajo pri razločevanju, kaj sodi med mešano embalažo (rumen pokrov) in kaj med mešane komunalne odpadke oz. ostanek odpadkov (črn pokrov).

Pomen mešana embalaža:

»mešana« pomeni, da je embalaža lahko kovinska (npr.: pločevinke), plastična (npr.: plastenka), sestavljena (npr.: tetrapak)

»embalaža« pomeni, da je bilo nekaj v tem zapakirano, embalirano, shranjeno.

In kaj odlagamo med MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE?
Mešane komunalne odpadke odlagamo v zabojnike s črnim pokrovom.

Vanj sodijo le odpadki, ki jih ne morete razvrstiti drugam:

 • hišne smeti,
 • vrečke sesalcev,
 • plenice in sanitarni izdelki (higienski vložki, osvežilni in čistilni robčki, vatirane palčke, rokavice za enkratno uporabo,..),
 • ostanki kosti in mesa,
 • mačji pesek,
 • iztrebki malih živali,
 • keramika, porcelan,
 • plastični izdelki za gospodinjstvo,
 • povoskan papir,
 • celofan, lepilni trakovi,
 • manjše igrače (ne električne),
 • čevlji, neuporaben tekstil (manjše količine),
 • pleksi steklo,
 • ohlajen pepel (ne lesni),
 • šiviljski ostanki,
 • usnje,
 • pluta,
 • kasete, filmi, fotografije,
 • zgoščenke, diskete,
 • lasje in dlake,
 • ogorki cigaret,
 • vžigalniki,
 • umazani papirnati kozarci in krožniki,
 • umazan papir,
 • tapete.

Uporabnike vodovodnega sistema Troščine obveščamo, da ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambne namene ostaja do preklica.

Uporabnikom svetujemo, da upoštevajo:

Navodila o prekuhavanju vode in

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča prebivalce občine Grosuplje, da lahko od 12.12.2022 prevzamejo sol za posipanje poledenelih javnih površin pred njihovimi stanovanjskimi objekti.

Vsako gospodinjstvo lahko brez plačila prevzame do 15 kg soli na zimsko sezono, prevzemnik se mora izkazati z osebnim dokumentom.

Večstanovanjskim stavbam pripada do 30 kg soli za posamezni vhod, prevzemnik soli za tovrstne stavbe je upravnik oziroma od njega pooblaščena oseba.

Sol se bo izdajala v sprejemnici Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, vsak delovni dan med 6.30 in 9. uro. Sol je pakirana v plastične vreče, kljub temu morajo prevzemniki poskrbeti za ustrezno transportno posodo.

 slika sol

Vse imetnike veljavnih dovolilnic za leto 2022 pozivamo k oddaji obrazca za izdajo oziroma obnovitev obstoječe dovolilnice za leto 2023. Vse tiste, ki dovolilnice še nimate zakupljene in jo želite zakupiti pozivamo k oddaji obrazca za izdajo dovolilnice, na podlagi katerega boste, v primeru prostih kapacitet, prejeli dovolilnico. V kolikor bodo vse kapacitete za izbrano območje zasedene, vam bomo ponudili možnost zakupa dovolilnice za drugo območje oziroma vas uvrstili v čakalno vrsto.

Dovolilnica se izdaja za koledarsko leto in je veljavna do 31.1.2024. Navodila za nakup oziroma obnovitev dovolilnice se nahajajo v obrazcu za izdajo dovolilnice.

Cena dovolilnic ostaja enaka, obrazec za obnovitev le te oziroma za pridobitev nove je v prilogi tega članka. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po elektronski pošti na dovolilnica@jkpg.si ali po pošti na naslov Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Z izdajo dovolilnic za leto 2023 pričnemo v četrtek, 15.12.2022.

Priloga: Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v občini Grosuplje.

Vse imetnike veljavnih dovolilnic za leto 2022 pozivamo k oddaji obrazca za izdajo oziroma obnovitev obstoječe dovolilnice za leto 2023. Vse tiste, ki dovolilnice še nimate zakupljene in jo želite zakupiti pozivamo k oddaji obrazca za izdajo dovolilnice, na podlagi katerega boste, v primeru prostih kapacitet, prejeli dovolilnico. V kolikor bodo vse kapacitete za izbrano območje zasedene, vam bomo ponudili možnost zakupa dovolilnice za drugo območje oziroma vas uvrstili v čakalno vrsto.

Dovolilnica se izdaja za koledarsko leto in je veljavna do 31.1.2024. Navodila za nakup oziroma obnovitev dovolilnice se nahajajo v obrazcu za izdajo dovolilnice.

Cena dovolilnic ostaja enaka, obrazec za obnovitev le te oziroma za pridobitev nove je v prilogi tega članka. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po elektronski pošti na dovolilnica@jkpg.si ali po pošti na naslov Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Z izdajo dovolilnic za leto 2023 pričnemo v četrtek, 15.12.2022.

Priloga: Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v občini Grosuplje.

Za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje vam je po novem na voljo letna P+R dovolilnica.

P+R dovolilnica je namenjena le uporabnikom sistema P+R, torej tistim uporabnikom, ki parkirno hišo uporabijo za parkiranje svojega vozila, nato pa za nadaljevanje poti uporabijo katerikoli javni prevoz. Za uspešno izdajo P+R dovolilnice je ob oddaji vloge potrebno priložiti ustrezna dokazila o redni uporabi javnega prevoza. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priloženo vlogo in jo, skupaj z ustreznimi dokazili, poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na sedežu podjetja. Po oddani vlogi vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice.

Cena letne P+R dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). P+R dovolilnica prične veljati z dnem plačila in velja za obdobje enega leta.

Vloga za izdajo P+R dovolilnice za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje

Uporabnike vodovodnih sistemov Blečji vrh in Blečji vrh – Gradec obveščamo, da je uveden ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambne namene in ostaja do preklica.

Uporabnikom svetujemo, da upoštevajo:

Navodila o prekuhavanju vode
in
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

Vodovodni sistem je v procesu prenosa v upravljanje JKP Grosuplje in je trenutno do zagotovitve vseh pogojev vzpostavitve javne službe oskrbe s pitno vodo v procesu začasnega poskusnega obratovanja.

Uporabnike prosim za razumevanje.

Pri samotestiranju proizvedemo veliko odpadkov: testni material, uporabljeni robčke in krpe za enkratno uporabo, s katerimi očistimo površino oziroma prostore.

KAM JIH ODLOŽIMO?

Odpadke je potrebno odložiti v PLASTIČNO VREČO ZA SMETI in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče ne smemo preveč natlačiti niti se je dotikati po odlaganju med odpadke.

Vrečo je potrebno namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Prav tako jo je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Bodimo odgovorni in preprečimo širjenje virusa tudi s pravilnim odlaganjem odpadkov!

Spoštovani!

Nastopil je čas, ko večini uporabnikom Parkirne hiše P+R Grosuplje v mesecu septembru,  poteče letna dovolilnica za Parkirno hišo P+R Grosuplje.

Za podaljšanje letne dovolilnice je potrebno izpolniti obrazec za obnovitev letne dovolilnice v Parkirni hiši P+R Grosuplje, katerega najdete na tej povezavi.

Dovolilnico je potrebno obnoviti do dne preteka veljavnosti. Uporabniki lahko rok poteka veljavnosti dovolilnice preverijo, tudi na plačilnem avtomatu v parkirni hiši.

V kolikor se postopek in plačilo ne izvede do preteka veljavnosti, se smatra, da odstopate od dovolilnice, ter se dovolilnica ponudi naslednjemu v čakalni vrsti.

Uporabnikom omogočamo tudi obročno plačilo dovolilnice v treh enakih zaporednih mesečnih obrokih, če najpozneje 10 dni pred potekom veljavnosti dovolilnice prejmemo pisno zaprosilo oziroma pobudo za obročno odplačilo na elektronski naslov dovolilnica@jkpg.si. Z uporabnikom se bo sklenila pogodba za obročno odplačevanje. V primeru, da stroški ne bodo plačani v skladu s pogodbenimi roki, smatramo, da odstopate od dovolilnice, ter se bo dovolilnica ponudila naslednjemu v čakalni vrsti.

Dovolilnica se bo v primeru obnovitve (po prejemu obrazca in plačilu),  avtomatsko podaljšala za obdobje 1 leta od zadnjega dneva veljavnosti.

Za več informacij lahko pokličete na 01/78-88-922 ali pišete dovolilnica@jkpg.si.

Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v Občini Grosuplje.

sporocilo za javnost spodbujamo e krozno

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na CERO Špaja dolina 

ponovna uporaba ekipaV CERO Špaja dolina je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček najdete poleg zabojnika za odpadno elektroniko takoj desno za vhodom v CERO. Označen je z živo rumeno barvo in ga je težko spregledati. Vanj lahko oddate naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.

Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril. Zato se v kotičku zbirajo zgolj aparati, ki so delujoči in nepoškodovani. Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Vsakič, ko zavržemo še delujočo napravo, ji skrajšamo življenjsko dobo, prispevamo k večjemu onesnaževanju in nepotrebni porabi naravnih virov. Organizatorji projekta si prizadevajo k večji ozaveščenosti uporabnikov aparatov, želijo si, da bi naprave uporabljali čim dlje, saj s tem trajnostno rešujejo težave onesnaževanja. V Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pa se izvajajo tudi zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo, tako da je tudi zaradi tega ponovna uporaba zelo pomembna za našo prihodnost.

E-naprave vsebujejo številne dragocene in med njimi mnoge živim bitjem škodljive elemente. Nekatere naprave kot so recimo prenosi telefoni vsebujejo tudi več kot 60 elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. Marsikateri izmed njimi so t.i. kritične surovine. 

monitor ponovna uporabaTo so surovine, ki so za gospodarstvo zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih danes v povprečju uporabljamo manj kot 2 leti in jih na leto prodamo preko 1.5 milijard, pa bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto prihranili 2.1 milijonov ton ogljikovega dioksida na leto.

Kotiček je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vse občanke in občane vabimo, da oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

O projektu Life Spodbujamo e-krožno 
Projekt Life Spodbujamo e-krožno podaljšuje življenjsko dobo aparatov preko izvajanja različnih aktivnosti kot so popravilo aparatov, ponovna uporaba aparatov in souporaba aparatov. Med drugim organizatorji po Sloveniji postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

Video: Predstavitev kotička za ponovno uporabo

Več informacij: ZEOS, d.o.o. (Urša Dolinšek - novice@zeos.si)

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.