FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas deponije Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 8:00 – 16:00
Sobota 7:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija deponije: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 3,0°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603, 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Novice

Zaradi trenutne izredne situacije vas želimo obvestiti, da imate pravne osebe in samozaposlene osebe možnost zaprositi za obročno odplačilo ali odlog plačila komunalnih storitev (v nadaljevanju: odlog).

Pogoji za odobritev odloga so naslednji:

  • da ste navedeni kot plačniki računa,
  • da vam je bilo opravljanje dejavnosti začasno delno ali v celoti prepovedano z Odlokom vlade RS o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji oz. svoje dejavnosti zaradi trenutne krize ne morete opravljati,
  • da imate poravnane vse obveznosti do JKP Grosuplje za leto 2019 in
  • da vložite prošnjo na posebej predpisanem obrazcu.

Prošnjo lahko na posebnem obrazcu naslovite na e-naslov: vlozisce@jkpg.si ali na naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Prošnjo je potrebno vlagati za vsak obračunski mesec posebej, prvi odlog je možen za mesec marec. Odlog se odobri za obdobje 3 mesecev.

Odlog bo možen v času trajanja izrednih razmer.

 

 

Pri storitvah povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami se je v obdobju od aprila 2019 do oktobra 2019 obračunala nižja cena storitev greznic in MČN ter omrežnine greznice in MČN, kot je bila potrjena na pristojnem občinskem organu. Za omenjeno obdobje vam zaračunavamo razliko med zaračunano in potrjeno ceno.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Cenik storitev in sklep pristojnega občinskega organa.

Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) se odložijo v tesno zaprto plastično vrečko za smeti in odloži v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna kanta). Tovrstne odpadke je prepovedano odlagati v zbirno posodo za embalažo. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato NE sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

Prosimo, da obvestilo skrbno upoštevate in poskrbite za lastno zdravje in zdravje vseh, ki izvajajo nujne komunalne storitve.

Ostanite doma

Obveščamo vas, da sta Občinska sveta Občin Dobrepolje in Grosuplje sprejela Sklepe o določitvi cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, greznic in MKČN ter ravnanja z odpadki. Občinski svet Občine Ivančna Gorica je sprejel Sklep o določitvi cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Nove predračunske cene se uporabljajo s 1. 1. 2020. Občinski svet Občine Ivančna Gorica je sprejel Sklep o določitvi cen oskrbe s pitno vodo ter greznic in MKČN, ki se uporablja s 1. 2. 2020. Cenike si lahko ogledate tukaj.

Zaradi hitrega širjenja okužb s koronavirusom COVID-19 vse uporabnike naših storitev in poslovne partnerje pozivamo, da do preklica ukrepa zadeve v čim večji meri urejajo preko telefonov, elektronske ali klasične pošte.

Blagajna v prostorih JKP Grosuplje bo od ponedeljka, 16.3.2020, dalje ZAPRTA.

Od torka, 17.3.2020, in do preklica bo ZAPRT tudi zbirni center za odpake v CERO Špaja Dolina.

Kontakti:

  • Telefon: 01 7888 910
  • Elektronska pošta: info@jkpg.si
  • Klasična pošta: JKP Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

V času omejitev se bodo nemoteno izvajale vse gospodarske javne službe. Oskrba s pitno vodo ter odvoz odpadkov ne bodo moteni.


Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

S 1.4.2019 Javno komunalno podjetje Grosuplje pričenja na celotnem območju občine Grosuplje izvajati 24 – urno dežurno službo prevzema in prevoza pokojnih, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list št. 62/2016) in z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 66/2018) .

Dežurno službo mora po zakonu izvesti izključno Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki izvede vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije in nato do hladilnih prostor izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

NAVODILO

Svojci umrlega oziroma zdravnik oziroma pristojna uradna oseba pokliče dežurno službo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje – Antona Adamiča na telefonsko številko 031-665-444 oziroma Poldeta Perovška na telefonsko številko 051-399-603 in naročijo izvedbo dežurne službe.

Po prihodu na kraj se na podlagi prejete listine o smrti pokojnica oziroma pokojnik prevzame in prepelje v hladilne prostore izvajalca javne službe.

Z naročniki pogreba oziroma s svojci se naknadno dogovori o nadaljnjih postopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo pokojnice ali pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve.

Plačnik storitve javne službe je izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

Cena 24-urne dežurne službe znaša 237,48 EUR.

Uporabnike vodovodnega sistema Felič Vrh obveščamo, da je do preklica uveden ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambne namene.

Uporabnikom svetujemo, da upoštevajo:

Navodila o prekuhavanju vode in

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Izšel je nov katalog splošnih informacij o storitvah družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje za leto 2019. 

Na spletu si brošure lahko ogledate na tej povezavi. Katalog je razposlan tudi v tiskani obliki na vsa odjemna mesta uporabnikov storitev JKPG.

Vabljeni, da ga prelistate in v njem poiščete informacije, katere vas zanimajo. Če v katalogu ne boste našli odgovora, so za vsako dejavnost navedene kontaktne številke, na katerih smo vam na voljo v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8:00 in 13:00) oz. za nujne primere izven uradnih ur tudi dežurne številke.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.