FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas deponije Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija deponije: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 9,8°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603, 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Novice

Krajevna skupnost Višnja Gora obvešča uporabnike pitne vode v Višnji Gori, celotnega Mestnega trga in Sokolske ulice, da je trenutno prekinjena oskrba s pitno vodo. Oskrba bo zaradi okvare na vodovodnem sistemu prekinjena do predvidoma 15. ure.

Uporabnike prosimo za razumevanje!

Vabimo vas, da se pridružite številnim zadovoljnim uporabnikom naših dimnikarskih storitev. Sodelujte v nagradni igri »Dimnikar« in se potegujte za glavno nagrado mobitel Samsung Galaxy A8 ali praktične nagrade JKPG.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani organizatorja nagradne igre (www.jkpg.si) ter na sedežu podjetja (Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje).

Izjava o izboru dimnikarske družbe

JKPG | Nagradna igra DIMNIKAR 2019

Obveščamo vas, da sta Občinska sveta Občin Dobrepolje in Grosuplje sprejela Sklepe o določitvi cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, greznic in MKČN ter ravnanja z odpadki. Občinski svet Občine Ivančna Gorica je sprejel Sklep o določitvi cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Nove predračunske cene se uporabljajo s 1. 1. 2020. Občinski svet Občine Ivančna Gorica je sprejel Sklep o določitvi cen oskrbe s pitno vodo ter greznic in MKČN, ki se uporablja s 1. 2. 2020. Cenike si lahko ogledate tukaj.

Uporabnike vodovodnega sistema Felič Vrh obveščamo, da je do preklica uveden ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambne namene.

Uporabnikom svetujemo, da upoštevajo:

Navodila o prekuhavanju vode in

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Pri računu za mesec december 2019, je izveden poračun količin obdelave odpadkov na podlagi količin podjetja Snaga d.o.o..

Storitev obdelave količin odpadkov zaračunavamo v imenu podjetja Snaga d.o.o.. Med letom storitev zaračunavamo na podlagi ocenjenih količin obdelanih odpadkov glede na pretekla obdobja. Konec leta, ko so znane dejanske količine, se izvede poračun količin obdelanih odpadkov.

S 1.4.2019 Javno komunalno podjetje Grosuplje pričenja na celotnem območju občine Grosuplje izvajati 24 – urno dežurno službo prevzema in prevoza pokojnih, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list št. 62/2016) in z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 66/2018) .

Dežurno službo mora po zakonu izvesti izključno Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki izvede vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije in nato do hladilnih prostor izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

NAVODILO

Svojci umrlega oziroma zdravnik oziroma pristojna uradna oseba pokliče dežurno službo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje – Antona Adamiča na telefonsko številko 031-665-444 oziroma Poldeta Perovška na telefonsko številko 051-399-603 in naročijo izvedbo dežurne službe.

Po prihodu na kraj se na podlagi prejete listine o smrti pokojnica oziroma pokojnik prevzame in prepelje v hladilne prostore izvajalca javne službe.

Z naročniki pogreba oziroma s svojci se naknadno dogovori o nadaljnjih postopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo pokojnice ali pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve.

Plačnik storitve javne službe je izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

Cena 24-urne dežurne službe znaša 237,48 EUR.

Prebivalce občin Grosuplje in Dobrepolje obveščamo, da lahko prevzamejo sol za posipanje poledenelih javnih površin pred njihovimi stanovanjskimi objekti. Vsako gospodinjstvo lahko brez plačila prevzame do 15 kg soli na zimsko sezono, prevzemnik se mora izkazati z osebnim dokumentom. Večstanovanjskim stavbam pripada do 30 kg soli za posamezni vhod, prevzemnik soli za tovrstne stavbe je upravnik oziroma od njega pooblaščena oseba.

Sol se bo izdajala v sprejemnici Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, vsak delovni dan med 6.30 in 9 uro. Sol je pakirana v plastične vreče, kljub temu morajo prevzemniki poskrbeti za ustrezno transportno posodo.

slika sol

 

Izšel je nov katalog splošnih informacij o storitvah družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje za leto 2019. 

Na spletu si brošure lahko ogledate na tej povezavi. Katalog je razposlan tudi v tiskani obliki na vsa odjemna mesta uporabnikov storitev JKPG.

Vabljeni, da ga prelistate in v njem poiščete informacije, katere vas zanimajo. Če v katalogu ne boste našli odgovora, so za vsako dejavnost navedene kontaktne številke, na katerih smo vam na voljo v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8:00 in 13:00) oz. za nujne primere izven uradnih ur tudi dežurne številke.

Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja zimsko službo na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Zimsko službo na lokalnih cestah na območju Občine Ivančna Gorica izvaja podjetje Komunalne Gradnje d.o.o., Grosuplje.

Zimsko službo na regionalnih cestah na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje izvaja podjetje CGP Novo mesto.

Območje občine Grosuplje

  • lokalne ceste na območju Občine Grosuplje,
  • ulice in ceste na območju mesta Grosuplje,
  • javne poti na območju Ks Šmarje-Sap,
  • javne poti na območju Ks Št. Jurij,
  • javne poti na območju Ks Polica.

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.

Informacije izven delovnega časa za lokalne ceste na MOB 051/356-206-Dejan.

Informacije izven delovnega časa za območje mesta Grosuplje, KS Šmarje-Sap in KS Št. Jurij na MOB 041/760-661-Bojan.

Območje občine Dobrepolje

  • lokalne ceste na območju Občine Dobrepolje,
  • javne poti na območju Občine Dobrepolje.

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.

Informacije izven delovnega časa na MOB 041/902-154-Matej.

Območje občine Ivančna Gorica

  • javne poti na območju Občine Ivančna Gorica.

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.

Informacije izven delovnega časa na MOB 041/348-512-Alojz.

Zimsko vzdrževanje se izvaja po Pravilniku o rednem vzdrževanju cest (Ur.l. 36/14).

Skladno z 2.odstavkom 32.člena navedenega pravilnika je prevoznost ceste zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Ceste I. prednostnega so avtoceste in hitre ceste, ceste II. prednostnega razreda pa pomembnejše regionalne ceste. Vse ceste, na katerih izvaja zimsko službo Javno komunalno podjetje so III-VII prednostnega razreda.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.