FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina n/p

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444, 051 399 603
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Novice

Za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje vam je po novem na voljo letna P+R dovolilnica.

P+R dovolilnica je namenjena le uporabnikom sistema P+R, torej tistim uporabnikom, ki parkirno hišo uporabijo za parkiranje svojega vozila, nato pa za nadaljevanje poti uporabijo katerikoli javni prevoz. Za uspešno izdajo P+R dovolilnice je ob oddaji vloge potrebno priložiti ustrezna dokazila o redni uporabi javnega prevoza. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priloženo vlogo in jo, skupaj z ustreznimi dokazili, poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na sedežu podjetja. Po oddani vlogi vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice.

Cena letne P+R dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). P+R dovolilnica prične veljati z dnem plačila in velja za obdobje enega leta.

Vloga za izdajo P+R dovolilnice za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje

Uporabnike vodovodnega sistema Troščine obveščamo, da ukrep prekuhavanja pitne vode za prehrambne namene ostaja do preklica.

Uporabnikom svetujemo, da upoštevajo:

Navodila o prekuhavanju vode in

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Obveščamo vas, da v skladu z veljavnimi predpisi, za vstop v upravno stavbo podjetja in CERO Špaja dolina veljajo pravila PCT (prebolel, cepljen, testiran).

Kaj imajo skupnega vlažilni in čistilni robčki, vatke in palčke za ušesa, olje in ostanki hrane, kavne usedline, cigaretni ogorki in zdravila? Na prvi pogled nič očitnega, vendar so to vse odpadki, ki se pojavljajo v naših kanalizacijskih sistemih. Ti odpadki ne spadajo v stranišče, ker mašijo kanalizacijske cevi in obremenjujejo okolje.

Bodi junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak!

JKPG | Bodi junak - Vlažilni robčki

 

Pri samotestiranju proizvedemo veliko odpadkov: testni material, uporabljeni robčke in krpe za enkratno uporabo, s katerimi očistimo površino oziroma prostore.

KAM JIH ODLOŽIMO?

Odpadke je potrebno odložiti v PLASTIČNO VREČO ZA SMETI in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče ne smemo preveč natlačiti niti se je dotikati po odlaganju med odpadke.

Vrečo je potrebno namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Prav tako jo je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Bodimo odgovorni in preprečimo širjenje virusa tudi s pravilnim odlaganjem odpadkov!

sporocilo za javnost spodbujamo e krozno

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na CERO Špaja dolina 

ponovna uporaba ekipaV CERO Špaja dolina je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček najdete poleg zabojnika za odpadno elektroniko takoj desno za vhodom v CERO. Označen je z živo rumeno barvo in ga je težko spregledati. Vanj lahko oddate naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.

Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril. Zato se v kotičku zbirajo zgolj aparati, ki so delujoči in nepoškodovani. Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Vsakič, ko zavržemo še delujočo napravo, ji skrajšamo življenjsko dobo, prispevamo k večjemu onesnaževanju in nepotrebni porabi naravnih virov. Organizatorji projekta si prizadevajo k večji ozaveščenosti uporabnikov aparatov, želijo si, da bi naprave uporabljali čim dlje, saj s tem trajnostno rešujejo težave onesnaževanja. V Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pa se izvajajo tudi zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo, tako da je tudi zaradi tega ponovna uporaba zelo pomembna za našo prihodnost.

E-naprave vsebujejo številne dragocene in med njimi mnoge živim bitjem škodljive elemente. Nekatere naprave kot so recimo prenosi telefoni vsebujejo tudi več kot 60 elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. Marsikateri izmed njimi so t.i. kritične surovine. 

monitor ponovna uporabaTo so surovine, ki so za gospodarstvo zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih danes v povprečju uporabljamo manj kot 2 leti in jih na leto prodamo preko 1.5 milijard, pa bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto prihranili 2.1 milijonov ton ogljikovega dioksida na leto.

Kotiček je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vse občanke in občane vabimo, da oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

O projektu Life Spodbujamo e-krožno 
Projekt Life Spodbujamo e-krožno podaljšuje življenjsko dobo aparatov preko izvajanja različnih aktivnosti kot so popravilo aparatov, ponovna uporaba aparatov in souporaba aparatov. Med drugim organizatorji po Sloveniji postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

Video: Predstavitev kotička za ponovno uporabo

Več informacij: ZEOS, d.o.o. (Urša Dolinšek - novice@zeos.si)

S 1.4.2019 Javno komunalno podjetje Grosuplje pričenja na celotnem območju občine Grosuplje izvajati 24 – urno dežurno službo prevzema in prevoza pokojnih, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list št. 62/2016) in z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 66/2018) .

Dežurno službo mora po zakonu izvesti izključno Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki izvede vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije in nato do hladilnih prostor izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

NAVODILO

Svojci umrlega oziroma zdravnik oziroma pristojna uradna oseba pokliče dežurno službo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje – Antona Adamiča na telefonsko številko 031-665-444 oziroma Poldeta Perovška na telefonsko številko 051-399-603 in naročijo izvedbo dežurne službe.

Po prihodu na kraj se na podlagi prejete listine o smrti pokojnica oziroma pokojnik prevzame in prepelje v hladilne prostore izvajalca javne službe.

Z naročniki pogreba oziroma s svojci se naknadno dogovori o nadaljnjih postopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo pokojnice ali pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve.

Plačnik storitve javne službe je izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

Cena 24-urne dežurne službe znaša 237,48 EUR.

V Grosupljem smo v letu 2020 v uporabo predali novo parkirno hišo P+R Grosuplje z 222 parkirnimi mesti. Parkirna hiša je namenjena predvsem uporabnikom javnega potniškega prometa, ki žal v času pandemije ni najboljša rešitev. Da pa bi ta način po sprostitvi ukrepov še bolj zaživel, in tudi sicer se trudimo naše občanke in občane spodbuditi k uporabi okolju prijaznejšega načina prevoza oz. našega potovanja, bo od novega leta dalje parkiranje za vse uporabnike P+R brezplačno. Zaenkrat je možnost uporabe P+R na voljo samo za uporabnike kartice Urbana, trudimo pa si zagotoviti isto storitev tudi za uporabnike kartice IJPP.

Parkirno hišo je v upravljanje uspešno prevzelo Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki z novim letom v upravljanje prevzema tudi ostalih 484 parkirnih mest.

Gre za različne tipe parkirišč, od parkirnih mest za taksi vozila, mest rezerviranih za invalide, pa do mest za polnjenje električnih konjičkov, časovno omejenih parkirišč in parkirišč s plačljivim sistemom. Pri slednjih bo nekaj sprememb. Prve brezplačne ure bodo ukinjene, se bo pa ura parkiranja pocenila. Na parkirišču pri Kongu oziroma po novem pri Admiralu bo parkirišče namenjeno sopotništvu in bo celodnevno parkiranje stalo zgolj 1,00 €.

Št. parkirišča Ime parkirišča Čas, v katerem se parkirnina plačuje Višina parkirnine (EUR/uro)
191 Parkirna hiša P+R 6:00 - 20:00 0,80 EUR
    20:00 - 6:00 1,00 EUR / parkiranje
    vikendi in prazniki 1,00 EUR / parkiranje
    P+R 0,00 EUR / parkiranje
    Izgubljeni listek 12,00 EUR
192 Parkirišče pri Zdravstvenem domu 7:00 - 17:00 0,30 EUR
193 Parkirišče pri tržnici 7:00 - 17:00 0,30 EUR
194 Parkirišče Kolodvorska 7:00 - 17:00 0,30 EUR
195 Parkirišče Pod gozdom 7:00 - 17:00 0,30 EUR
196 Parkirišče pri Knjižnici 7:00 - 17:00 0,30 EUR
197 Parkirišče Partizanska 7:00 - 17:00 0,30 EUR
198 Parkirišče pri Kongu 7:00 - 17:00 1,00 EUR / dan
199 Parkirišče pri nogometnem igrišču 7:00 - 17:00 1,00 EUR / dan

Cena dovolilnic ostaja enaka, obrazec za podaljšanje le te oziroma za pridobitev nove je v prilogi tega članka. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po elektronski pošti na dovolilnica@jkpg.si ali po pošti na naslov Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. Dovolilnica se po novem izdaja za koledarsko leto in bo veljavna do 31. 1. 2022. Tistim, ki se dovolilnica izteče po 31. 1. 2021, se bo obračunal le sorazmerni delež od polne cene.

Omenimo še, da imajo lastniki jeklenih konjičkov, ki jih poganja elektrika, po novem v Grosupljem na voljo 16 polnilnih postaj. Upravljavec teh je Elektro Ljubljana d.d.. Po nekaj letih brezplačnega polnjenja je sistem izenačen z ostalimi polnilnimi mesti v Sloveniji.

Na zunanjih polnilnih postajah se polnjenje zaračunava na naslednji način:

 

  • Vsako začeto polnjenje 1,00 EUR oziroma 0,50 EUR za predplačnike:
Evidentirana moč polnjenja električnega vozila  Postavka  Enota mere  Cena z DDV 
 do 7,99 kW Cena polnjenja do vključno 180 minut  EUR / min  0,01 EUR 
  Cena polnjenja nad 180 minut EUR / min 0,03 EUR
 do 14,99 kW Cena polnjenja do vključno 180 minut  EUR / min 0,02 EUR
  Cena polnjenja nad 180 minut EUR / min 0,06 EUR
do 22,99 kW Cena polnjenja do vključno 180 minut  EUR / min 0,03 EUR
  Cena polnjenja nad 180 minut EUR / min 0,09 EUR

 

  • Polnjenje vozil v parkirni hiši se obračunava ne glede na moč in na čas polnjenja:
Pristojbina Enota mere  Cena z DDV 
"Polni in plačaj" uporabnik EUR  / polnjenje  2,50 EUR 
Predplačnik EUR / polnjenje  2,00 EUR 

 

Priloga: Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v občini Grosuplje.

Izšel je nov katalog splošnih informacij o storitvah družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje za leto 2019. 

Na spletu si brošure lahko ogledate na tej povezavi. Katalog je razposlan tudi v tiskani obliki na vsa odjemna mesta uporabnikov storitev JKPG.

Vabljeni, da ga prelistate in v njem poiščete informacije, katere vas zanimajo. Če v katalogu ne boste našli odgovora, so za vsako dejavnost navedene kontaktne številke, na katerih smo vam na voljo v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8:00 in 13:00) oz. za nujne primere izven uradnih ur tudi dežurne številke.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.