FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 12,2°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Izdaja začasne dovolilnice za začasno odprto parkirišče pred Parkirno hišo Grosuplje

 

Vsem stanovalcem, zaposlenim in imetnikom službenih vozil, ki vam bo/je med gradnjo onemogočen ali omejen dostop do parkirišča ali zasebnega zemljišča, bomo omogočili brezplačno parkiranje na začasnem parkirišču pred parkirno hišo Grosuplje. Pozivamo vas k oddaji obrazca za izdajo brezplačne začasne dovolilnice za obdobje med 01.04.2023 in predvidoma 30.06.2023.

Imetniki dovolilnice 194 - parkirišče Kolodvorska so avtomatsko upravičeni do prejema začasne dovolilnice in jim obrazca ni potrebno izpolnjevati. Dovolilnico lahko prevzamejo na sedežu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje od 20.03.2023 dalje.

Začasna dovolilnica se izdaja in je veljavna za obdobje od 01.04.2023 do predvidoma 30.06.2023.

Obrazec za pridobitev začasne dovolilnice je v prilogi tega članka. Izpolnjen obrazec lahko pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov dovolilnica@jkpg.si in jih prevzamete naslednji delovni dan, ali pa izpolnjen obrazec osebno prinesete na naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje in dovolilnico boste prevzeli takoj.

Z izdajo začasnih dovolilnic za začasno parkirišče pričnemo v ponedeljek 20.03.2023.

Priloga: Obrazec za izdajo začasne dovolilnice za parkiranje na začasnem odprtem parkirišču pred Parkirno hišo Grosuplje

Navodila ob zapori Adamičeve ceste:

Popolna zapora Adamičeve;

od Adamičeve c. 6 do Adamičeve c. 16, cca 350 m, med 1. 4. 2023 in predvidoma 30. 6. 2023

Dela se ne bodo ves čas izvajala pod popolno zaporo na celotnem območju.
Kljub popolni zapori bo v času delovanja gradbišča možna dostava in dostop v dogovoru z vodjem gradbišča. Izven delovnega časa na gradbišču bo v največji možni meri omogočen dostop do privatnih zemljišč.
V primeru onemogočenega dostopa bo izvajalec uporabnike pravočasno obvestil. Predstavnik izvajalca je Tomaž Pristopec.

Sprememba Stranska pot I

Stranska pot I se v območju od Ljubljanske ceste do križišča Stranske poti I z Brinje cesto I spremeni v enosmerno. Omogoči se vožnjo od Ljubljanske proti Zdravstvenemu domu.

Sprememba Stranska pot II

Stranska pot II se od hišne številke 8 proti Ljubljanski cesti spremeni v enosmerno. Omogoči se vožnja proti Ljubljanski cesti.

Sprememba Kolodvorska cesta

Na Kolodvorski cesti se v času popolne zapore Adamičeve ceste ukine vsa parkirišča. Na Kolodvorski cesti se spremeni režim vožnje, od hišne številke 3 proti Taborski cesti se omogoči dvosmerni promet. Dostop z Adamičeve in na Adamičevo ne bo mogoč.

Sprememba Trubarjeva cesta

Na Trubarjevi cesti se od hišne številke 12 proti Adamičevi omogoči dvosmerni promet. Dostop z Adamičeve in na Adamičevo cesto ni mogoč.

Stranska pot II 8

Stranska pot II 10

Stranska pot II 17

Stranska pot I 3

Stranska pot I 10

Stranska pot I 12

Stanovalci na teh naslovih imajo zaradi spremembe režima prometa spremenjen dostop do objekta. Spremembe bodo jasno označene s spremenjeno prometno signalizacijo.

Sprememba linije 3G

Spremembe ostalih linij

Šolski prevozi

Ukinjena bo postaja na Adamičevi, pri Adamičevem spomeniku.
Začetek vožnje z glavne postaje pelje proti krožišču pri Občini, nato nazaj po Taborski, Župančičevi in Adamičevi do Ljubljanske ceste, tam se prične redni krog. Podobno je iz smeri Ljubljana.

Spremembe ostalih linij bodo objavljene na spletni strani Občine in LPP. Prikazane bodo tudi na prikazovalniku na avtobusni postaji.

Morebitne spremembe šolskih prevozov bodo objavile tudi šole.

Uvedba začasnega parkiranja v času popolne zapore Adamičeve

Pridobitev brezplačne začasne dovolilnice (v nadaljevanju ZD)

Pred parkirno hišo se uredi začasno parkirišče. Parkirišče je med 7.00 in 17.00 namenjeno izključno imetnikom brezplačne začasne dovolilnice (ZD). Na začasnem parkirišču bo obisk redarske službe vsakodneven.

Upravičenci do ZD so obstoječi imetniki dovolilnice 194 - parkirišče Kolodvorska (ZD prejmejo avtomatsko, vloge ni potrebno oddajati). Upravičenci do ZD so tudi zaposleni v objektih ob Adamičevi, ki jim je med gradnjo onemogočen ali omejen dostop do parkirišča na zasebnem zemljišču.

Upravičenci ZD prejmejo na JKP Grosuplje. Vloga za izdajo dovolilnice je objavljena na spletni strani JKP Grosuplje. Imetnikom dovolilnice 194 vloge ni potrebno oddajati, za prevzem ZD se zglasijo na naslovu Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje v času uradnih ur. Z izdajo dovolilnic pričnemo v ponedeljek 20.03.2023.

V parkirni hiši se podaljša čas nižje tarife, in sicer tako, da se parkiranje med 17.00 in 6.30 obračuna 1,00€/parkiranje.

Adamičeva 6 – sodišče

Dostop bo delno oviran in delno onemogočen, zaposleni so upravičeni do ZD.

Kolodvorska

Dostop se omogoči s Taborske navzgor po Kolodvorski (omogoči se dvosmerni promet). Parkirišča na Kolodvorski bodo ukinjena. Imetniki dovolilnic bodo avtomatsko vključeni v sistem ZD in jih bo o tem obvestilo JKP Grosuplje.

Makadamsko parkirišče za Kolodvorsko 2; dostop z Adamičeve bo onemogočen, sprosti se dostop do makadamskega parkirišča preko Kolodvorske.

Kolodvorska 1

Dostop z Adamičeve v dogovoru z vodjem gradbišča. Možen dostop preko Kolodvorske. Stanovalci lahko pridobijo ZD.

Adamičeva 8 (lekarna, optika…)

Dostop z Adamičeve ne bo mogoč. Zaposleni (eventualno tudi stanovalci) lahko pridobijo ZD.

Dostop preko Trubarjeve ostaja. Na Trubarjevi se omogoči dvosmerni promet.

Adamičeva 10, 14

Dostop preko Partizanske. Dostop z Adamičeve na Partizansko in obratno bo zaprt.

Adamičeva 18 (čistilnica, Glasbena šola…), 29 (osnovna šola)

Dostop z Adamičeve je možen. Na tej lokaciji se zagotovi prostor za obračanje vozil.

Adamičeva 3a, 3b, 3c, 3d, 3e,

Dostop z Adamičeve preko krožišča pri Občini oziroma preko Stranske poti I. Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

Adamičeva 11 (Mercator), Adamičeva 15 (Knjižnica, TIC)

Dostop preko Stranske poti I. Zaposleni na teh lokacijah lahko pridobijo dovolilnico za začasno parkiranje.

Adamičeva 19

Dostop preko Stranske poti I, preko Adamičeve pa v dogovoru z vodjem gradbišča.

Adamičeva 25, 27, 27a, Stranska pot III 10a

Dostop z Adamičeve bo omogočen. O morebitni popolni zapori uvoza bo stanovalce obvestil izvajalec.

  • ZD… brezplačna začasna dovolilnica
Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.