Navodila za uporabnike
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina n/p

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444, 051 399 603
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Parkirna hiša P+R Grosuplje uporabnikom vsak dan v tednu nudi 222 parkirnih mest za osebna vozila in 40 mest za kolesa v kolesarnici, ki se nahaja ob objektu. Od 222 parkirnih mest je 161 namenjenih parkiranju za uporabnike sistema P+R, torej za vse tiste, ki svoje vozilo parkirajo v parkirni hiši in nato za pot v Ljubljano in nazaj uporabijo avtobus 3G. V najvišji etaži se nahaja 11 parkirnih mest z možnostjo polnjenja električnih vozil. Preostalih 61 parkirnih mest je namenjenih plačljivemu vsakodnevnemu parkiranju.

V parkirni hiši se nahaja dvigalo, v vsaki etaži pa se ob dvigalu nahaja rezervirano parkirno mesto za invalidov. V parkirni hiši se nahaja poleg plačilnega avtomata tudi Urbanomat, kjer lahko urejate vaše dobroimetje kartice Urbana in podaljšujete oziroma kupujete vozovnice za javni promet LPP. Na plačilnem avtomatu parkirnino lahko poravnate le z gotovino (bankovci in kovanci). Plačevanje parkirnine s kartico Urbana ali drugo plačilno kartico ni možno.

Storitev parkiranja je plačljiva in vam je omogočen na več možnih načinov. Spodaj vam podajamo vse možnosti uporabe parkirne hiše s podrobnimi navodili.

A. P+R UPORABNIK - VSTOPIM S KARTICO URBANA IN ZA PREVOZ UPORABIM JAVNI AVTOBUS 3G

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Za v Ljubljano in nazaj uporabite javni avtobus 3G, na katerem je obvezna vsakokratna validacija na čitalcu urbane, ki se nahaja na vsakem avtobusu.
 3. Ob povratku se ob prihodu v parkirno hišo usedete v vaše vozilo in na izhodnem terminalu prislonite kartico Urbana. Parkirni sistem bo samodejno zaznal opravljeni dve validaciji na avtobusu in vam odprl izhodno zapornico.

S takšnim načinom uporabe vam je zagotovljeno brezplačno parkiranje. Zgoraj so opisani vsi potrebni koraki za uspešno uporabo P+R sistema. Uporabnikom za pravilno uporabo ni potrebno obiskati plačilnega avtomata ali Urbanomata.

Za uporabo P+R sistema ni pomembno, ali je na kartici naložena mesečna karta ali gre za plačani vožnji iz dobroimetja kartice. V primeru, da sta bili opravljeni dve validaciji proti Ljubljani in nazaj, uporabniku pripada brezplačno parkiranje.

B. P+R UPORABNIK – VSTOPIM S KARTICO URBANA IN OPRAVIM VOŽNJO Z JAVNIM AVTOBUSOM 3G V ENO SMER, V DRUGO SMER VOŽNJE NE OPRAVIM

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Za pot proti Ljubljani ali nazaj uporabite javni avtobus 3G, na katerem opravite le eno validacijo na čitalcu urbane, ki se nahaja na vsakem avtobusu.
 3. Ob povratku v parkirno hišo na plačilnem avtomatu prislonite kartico Urbana in z gotovino poravnate znesek parkirnine.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in prislonite kartico Urbana. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

Če parkirnine ne boste poravnali, vam sistem na izhodnem terminalu izpiše, da parkirnina ni plačana. V tem primeru opravite korak 3 in 4. Brezplačno parkiranje vam pripada le v primeru dveh opravljenih validacijah na avtobusu 3G.

C. IMETNIK KARTICE URBANA – V PARKIRNO HIŠO VSTOPIM S KARTICO URBANA IN NE OPRAVIM VOŽNJE Z AVTOBUSOM 3G

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. S kartico Urbana ne opravite nobene validacije, saj ne uporabite avtobusa 3G.
 3. Ob povratku v parkirno hišo na plačilnem avtomatu prislonite kartico Urbana in z gotovino poravnate znesek parkirnine, saj vas sistem obravnava kot občasnega uporabnika.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in prislonite kartico Urbana. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

Kartico Urbana lahko v takšnem primeru smatrate kot vaš parkirni listek. Parkirnino na plačilnem avtomatu ni možno poravnati z dobroimetjem, ki ga imate naloženega na kartici Urbana, temveč je parkirnino potrebno poravnati z gotovino.

D. OBČASNI UPORABNIK – V PARKIRNO HIŠO VSTOPIM S PARKIRNIM LISTIČEM

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu pritisnete gumb, vzamete parkirni listek, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj. Parkirni listek vam omogoča vstop v parkirno hišo skozi osebni vhod.
 3. Ob povratku v parkirno hišo v plačilni avtomat vstavite parkirni listek in z gotovino poravnate znesek parkirnine. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in vstavite parkirni listek. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

E. VSAKODNEVNI UPORABNIK – V PARKIRNO HIŠO VSTOPIM Z DOVOLILNICO

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite dovolilnico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Ob povratku se ob prihodu v parkirno hišo usedete v vaše vozilo in na izhodnem terminalu prislonite dovolilnico. Parkirni sistem bo zaznal veljavno dovolilnico in vam odprl izhodno zapornico.

Imetnikom dovolilnice je omogočen večkratni uvoz in izvoz z veljavno dovolilnico. Seveda mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz parkirne hiše. V primeru, da krogotok parkiranja ni sklenjen, vam sistem ne bo omogočil vstopa oziroma izstopa (primer: imetnik dovolilnice ob vstopu v parkirno hišo prisloni dovolilnico. Ob izstopu iz parkirne hiše je zapornica zaradi npr. okvare plačilnega avtomata dvignjena in uporabnik ob izhodu ne prisloni dovolilnice. Sistem izhoda ni zaznal in tako je vozilo še vedno zaznano kot parkirano. Naslednji dan imetnik iste dovolilnice ob prihodu prisloni dovolilnico in sistem mu izpiše ponovljen vstop ter mu ne dvigne zapornice.) Imetnik dovolilnice mora vsakokrat prisloniti dovolilnico na vhodnem in izhodnem terminalu, da je sklenjen krogotok parkiranja – tudi v primeru dvignjenih zapornic. V primeru, da vaš krogotok ni sklenjen, o tem obvestite upravljavca sistema na tel. št. 01 7888 929.

F. IMETNIK KARTICE IJPP ALI UPORABNIK VLAKA

Trenutno sistem P+R omogoča brezplačno parkiranje le uporabnikom avtobusa 3G. Po implementaciji informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo in sistema Slovenskih železnic bodo do brezplačne parkirnine upravičeni tudi uporabniki kartice IJPP in uporabniki vlaka.

G. PARKIRAM PREKO NOČI, MED VIKENDI IN PRAZNIKI

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu pritisnete gumb, vzamete parkirni listek, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj, saj vam omogoča vstop v parkirno hišo pri osebnem vhodu.
 3. Ob povratku v parkirno hišo v plačilni avtomat vstavite parkirni listek in z gotovino poravnate znesek parkirnine. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in vstavite parkirni listek. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

Nočno parkiranje med 20:00 in 6:00 se zaračunava kot enkratno, torej ne po urah. Enako tudi preko vikenda in praznikov. V času nočnega parkiranja, vikenda ali praznika je možen večkratni uvoz z istim parkirnim listkom. Seveda mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz parkirne hiše, parkirnina pa mora biti plačana pred prvim izvozom.

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Po vsakem zaključenem plačilu vam sistem omogoči 15 minut za izhod. Če prekoračite čas izhoda, boste na plačilnem avtomatu primorani poravnati parkirnino.
 • Za vstop v parkirno hišo lahko uporabite katerokoli kartico Urbana. V primeru, izgube kartico Urbana in parkiranega vozila v parkirni hiši, na plačilnem avtomatu kupite izgubljeni listek in zapustite parkirno hišo.
 • Brezplačno parkiranje v primeru uporabe sistema P+R vam je omogočeno 24 ur. V primeru, da ste presegli čas parkiranja 24h, je potrebno ob izhodu doplačati le razliko od dejansko porabljenega časa parkiranja po tržni ceni. Npr. če ste parkirno hišo zapustili šele po 25 urah, je potrebno po tržni ceni doplačati parkirnino samo za 1 prekoračeno uro.
 • Če na kartici Urbana nimate dobroimetja, vas bo sistem vseeno spustil v parkirno hišo. Nato lahko dobroimetje uredite na Urbanomatu in nemoteno uporabite javni prevoz ter po navodilih zapustite parkirno hišo. 

IMETNIKI DOVOLILNIC

Dovolilnica je brezstična parkirna kartica, katero upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje izda osebi na podlagi predloženega obrazca za izdajo dovolilnice. Z dovolilnico ima uporabnik omogočen vstop in izstop iz parkirne hiše s predčasnim nakupom dovolilnice. Imetnik dovolilnice ima omogočeno parkiranje v parkirni hiši, ni pa mu zagotovljeno prosto parkirno mesto. Imetnik sme parkirati oziroma je omogočeno parkiranje le tistemu vozilu, za katerega je bila dovolilnica izdana.

Obrazec za nakup dovolilnice se nahaja na spletni strani upravljavca. Veljavnost dovolilnice ob nakupu se prične z datumom plačila in je veljavna za obdobje enega leta od izdaje. Imetniku dovolilnice ni omogočena predčasna prekinitev oziroma vračilo dovolilnice. Imetnik dovolilnice ima možnost zadnji mesec pred pretekom le to obnoviti za naslednje obdobje enega leta. Če imetnik dovolilnice v zadnjem mesecu pred pretekom ne obnovi dovolilnice, se mu le-ta po izteku veljavnosti prekine in upravljavec dovolilnico ponudi naslednjemu v čakalni vrsti. Imetnik dovolilnice le to obnovi tako da pošlje na elektronski naslov dovolilnica@jkpg.si izpolnjen obrazec za obnovitev in potrdilo o plačilu. Po prejemu dokumentacije upravljavec dovolilnico avtomatsko obnovi za obdobje enega leta od zadnjega dneva veljavnosti le te.

V primeru izgube dovolilnice oziroma spremembe podatkov imetnika dovolilnice je imetnik dovolilnice dolžan pisno oziroma ustno obvestiti upravljavca v najkrajšem možnem času. V primeru spremembe podatkov imetnika dovolilnice je upravljavca potrebno seznaniti v roku 8 dni od nastale spremembe. Sprememba podatkov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom. Lastništvo dovolilnice ni prenosljivo.

V primeru vprašanj se v zvezi z dovolilnico obrnite na tel. št. 01 7888 922 ali pišite na naslov dovolilnica@jkpg.si.

V primeru dodatnih nejasnosti oziroma težav vam je 24 ur na dan na voljo gumb za pomoč, ki se nahaja na vhodnem in izhodnem terminalu ter na plačilnem avtomatu. Telefonska številka upravljavca parkirne hiše Javnega komunalnega podjetja Grosuplje deluje v času uradnih ur, vsak delovnik med 8h in 13h: 01 7888 910.

Na Urbanomatu je navedena številka za 24 urno pomoč.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.