Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,7°C Hitrost vetra: 0,93 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > PITNA VODA > Kakovost pitne vode

Kakovost pitne vode

Obvestilo o prekuhavanju na vodovodnem sistemu Felič Vrh.

Obvestilo uporabnikom posameznega vodovodnega sistema o načinih obveščanja javnosti o kvaliteti in omejitvah uporabe pitne vode v upravljanju JKP Grosuplje.

Osnovni cilj pri oskrbi s pitno vodo je zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo, zato nenehno izvajamo nadzor nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode.

Osnova za kontroliranje ustreznosti oskrbe s pitno vodo so HACCP standardi, ki določajo prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad tehnološkimi procesi, določevanje kritičnih kontrolnih točk, notranji in zunanji nadzor, odpravo nepravilnosti in vodenje evidence o dogodkih in procesu.

Navodila o prekuhavanju vode
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja

Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo si lahko podrobneje preberete na tej povezavi.

Notranji nadzor nad kakovostjo vode izvajamo v skladu z občinskimi odloki o varstvu virov pitne vode, s katerimi so predpisana zavarovana območja virov pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaženjem.

 

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2016 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2015 - občina Dobrepolje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2014 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2013 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2012 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2011 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2010 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2009 - občina Dobrepolje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017 - občina Grosuplje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2016 - občina Grosuplje 
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2015 - občina Grosuplje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2014 - občina Grosuplje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2013 - občina Grosuplje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2012 - občina Grosuplje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2011 - občina Grosuplje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2010 - občina Grosuplje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2009 - občina Grosuplje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017 - občina Ivančna Gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2016 - občina Ivančna Gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2015 - občina Ivančna Gorica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2014 - občina Ivančna Gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2013 - občina Ivančna Gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2012 - občina Ivančna Gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2011 - občina Ivančna Gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2010 - občina Ivančna gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2009 - občina Ivančna Gorica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017 - občina Škofljica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2016 - občina Škofljica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2015 - občina Škofljica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017 - občina Trebnje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2016 - občina Trebnje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2015 - občina Trebnje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017 - občina Velike Lašče
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2016 - občina Velike Lašče
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2015 - občina Velike Lašče

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017 - občina Šmartno pri Litiji
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2016 - občina Šmartno pri Litiji
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2015 - občina Šmartno pri Litiji

 

-       Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2017 (NHOLZ)

-       Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2016 (NLZOH)

-       Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2015 (NLZOH)

-         Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2014 (NLZOH)

-         Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2013 (NLZOH)

-         Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2012 (ZZV LJ)

-         Podatki o trdoti vode

-       Obrazec za posredovanje podatkov o ukrepih, ki bodo uvedeni ob prepovedi oz. omejitvi uporabe pitne vode na vašem odjemnem mestu, če spadate v eno od dejavnosti:          vrtec, šola. zdravstvena ustanova, živilski obrat, dom za starejše občane ipd. 

Seznam naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov v upravljanju JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA GROSUPLJE D.O.O. na območju občine:Uvodna stran > PITNA VODA > Kakovost pitne vode