Novice-arhiv
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 3,3°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

JKP Grosuplje je skupaj s partnerjema Avtotransporti Kastelec ter Vzgojnovarstvenim zavodom Kekec Grosuplje s projektom »Raziskuje, se učim, zato da lahko zdravo živim« uspešno kandidiralo na 2. Javni poziv LAS Sožitje med mestom in podeželjem za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2016 – 2017.

Upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem je na svoji 12. redni seji, 5.6.2018, izbral in odobril omenjeni projekt za sofinanciranje iz ESRR in ga poslal v dokončno potrditev ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Ministrstvo je LAS SMP posredovalo Obvestilo o potrditvi operacij št.: 02-01-2018/3 s katerim je za navaden projekt odobrenih 36.731,07 EUR iz ESRR.

CILJI OPERACIJE/PROJEKTA

Pri prijavi razpisa »Raziskujem, se učim, zato da lahko zdravo živim« se s partnerjema posvečamo otrokom v predšolski vzgoji - vrtcem. Na primeren način (z različnimi rekviziti in risankami) bi jim predstavili temo odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Grosuplje.

S partnerjem AvtoTransporti Kastelec bi otrokom predstavili, s pomočjo risank, način razgradnje avtomobila in pomen ohranjanja čiste okolice okoli nas. Pomen pravega načina ravnanja z odpadki je ključnega pomena pri promociji in seznanjanju otrok za zavedanje varstva našega planeta. V posameznih enotah VVZ Kekec, ki pri projektu sodelujejo kot drugi partner, pa bi vzgojiteljice na temo varovanja okolja razmnožile pobarvanke, ki bi jih otroci pobarvali in bi se skozi slike otroci seznanili z različnimi načini ohranjanja čistega, urejenega in zdravega okolja.     

Vsi ti ukrepi in dejanja, ki bi jih izvedli skupaj z obema partnerjema, bi v prihodnosti pripomogli k boljšemu ozaveščanju otrok o okoljskih tematikah in na ta način bi dosegli bolj odgovorno in trajnostno zavedanje ravnanja z odpadki ter odpadno vodo in posledično bi na ta način zmanjšali negativne vplive na okolje in naravo. Menimo namreč, da bi se otroci morali zavedati teme »OHRANJANJA NARAVE« že v svoji rani mladosti in na ta način razviti odnos, ki bi prihodnjim rodovom omogočal brezskrbno in normalno življenje v čisti naravi.          

OPIS OPERACIJE/PROJEKTA

V sami operaciji bi radi skupini otrok na drugačen način predstaviti temo varovanje okolja in narave. Na ta način bi pri otrocih še v večji meri sprožili čut za varovanje okolja in narave ter poskrbeli za dodatne informacije, ki bi jih otroci prejeli, poleg že znanih vsebin iz šolskega programa.

Da bomo dosegli vse že prej omenjene cilje, bomo poleg že pridobljenih materialnih vsebin iz prve prijave projekta, potrebovali še maketo dveh vrst čistilnih naprav. Ena maketa bo rastlinska čistilna naprava, ki bo prikazovala, kako se lahko očisti odpadna voda na način brez elektrike in druga maketa bo čistilna naprava na elektriko s sistemom SBR. Na ta način bomo predstavili dva različna načina čiščenje odpadne vode. Poleg tega bomo naredili še risanko na temo odpadnih voda, ki bo narejena na način otroku prijazno in razumljivo. Vsebina v sami risanki bo poučna in okoljsko naravnana. Na temo varovanja okolja in voda bomo v večnamenski učilnici na Centralni čistilni napravi Grosuplje izvedli dvoje delavnic na temo eko čistil in predavanje na temo sonaravnega vrtnarstva.

Partner AvtoTransporti Kastelec bo pripravil risanko na temo razgradnje odsluženih avtomobilov. V sami risanki bo na otroku prijazen in razumljiv način prikazana razgradnja avtomobilov s poudarkom na temi varstva okolja, pravilnega načina ravnanja z odpadki iz avtomobilov in onesnaževanja okolja z izpuhi iz avtomobilov. S tem bo partner lahko v svoji sobi za predstavitve sistema in obrata sprejel vse starostne skupine otrok.

S pomočjo tretjega partnerja VVZ Kekec bomo več kot 700 otrokom približali temo varovanja voda, ločevanja odpadkov, pomen razgradnje avtomobilov. Ob sami predstavitvi teme bomo vsem otrokom razdelili pobarvanke, v kateri bodo predstavljeni različni motivi na temo varovanja okolja in narave, ki jih bo potrebno pobarvati.     

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE/PROJEKTA

 Celotna vrednost operacije v EUR 

 56.014,89 

 Upravičena vrednost operacije (brez DDV in drugih neupravičenih stroškov)

 45.913,84

 Stopnja sofinanciranja iz ESRR in RS (MGRT) v %

 80 % od upravičenih stroškov

 Predvidena vrednost sofinanciranja iz ESRR in RS (MGRT) v EUR

 36.731,07

 Predvidena lastna sredstva v EUR

19.283,82

DODATNE INFORMACIJE O OPERACIJI/PROJEKTU

JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje 
Centralna čistilna naprava Grosuplje 
Vodja operacije: Nejc Vesel 
Telefon: + 386 1/7888 924; e-pošta: nejc.vesel@jkpg.si

Avtotransporti Kastelec, Lado Kastelec s.p., Adamičeva 57, 1290 Grosuplje 
Koordinator operacije: Damjan Balabanič 
Telefon: +386 1/7888 098; e-pošta: damjan.balabanic@at-kastelec.si

Vzgojnovarstveni zavod Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje

Koordinatorka operacije: Andreja Jaklič Šimnic

Telefon: +386 1/7866 182; e-pošta: andreja.jaklic-simnic@quest.arnes.si

CLLD – LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

CLLD (Community Led Local Development) oziroma v prevodu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost je nov razvojni program, ki ga je Evropska komisija ponudila na izbiro državam članicam in temelji na pristopu lokalnega razvoja “od spodaj navzgor”, kar pomeni, da lokalni prebivalci vzpostavijo lokalno javno zasebno partnerstvo v obliki lokalne akcijske skupine, ki pripravi in izvaja strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja. V ta namen je partnerstvu dodeljeno dolgoročno financiranje, pri čemer se lokalni prebivalci sami odločijo, za katere namene bodo v skladu z EU pravili porabili sredstva (za projekte in svoje delovanje). Slovenija je v izvajanje programa CLLD namenila sredstva iz treh evropskih skladov: 1. evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP); 2. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 3. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Več o programu CLLD je na strani Program razvoja podeželja in na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

JKP Grosuplje je ustanovna članica Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP), ki deluje na območju občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in je za izvajanje Strategije lokalnega razvoja pridobila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.