Kakovost pitne vode
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 2,2°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/pitna-voda.jpg


Obveščanje javnosti po prilogi 4 Uredbe o pitni vodi (UL RS, št. 61/23).


Program oskrbe s pitno vodo:

Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.

Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS št. 88/2012 in 44/22 – ZVO-2), ki predpisuje njegove vsebinske sklope. Pripravi ga izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej, kjer izvaja to javno službo. Program je pripravljen za obdobje štirih let. Veljavni programi za obdobje  2022-2025:


Poročila o kakovosti pitne vode:

Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode po vodovodnih sistemih

  1. leto 2023
  2. leto 2022 


Nasveti glede odgovornega ravnanja s pitno vodo

Prednosti pitja vode iz pipe

Odgovorno ravnajmo s pitno vodo

Odgovorna raba pitne vode

 

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode

Osnovni cilj pri oskrbi s pitno vodo je zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah. S tem namenom se izvaja nadzor nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode. Notranji nadzor se izvaja s pomočjo lastnega laboratorija JKPG in z zunanjim pooblaščenim akreditiranim izvajalcem NLZOH.  

Osnova za kontroliranje ustreznosti oskrbe s pitno vodo je s strani izvajalca sprejet HACCP standard, ki določa obratovanje, prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad delovanjem procesov vodovodnih sistemov, določevanje kritičnih kontrolnih točk, notranji in zunanji nadzor, odpravo nepravilnosti in vodenje evidence o dogodkih in procesih.

Obvestila uporabnikom pitne vode

Načini obveščanja uporabnikov vodovodnih sistemov v upravljanju JKPG za leto 2024

Obvestilo o načinu in obveznostih prijave na e-obvestila JKPG

Lastnik oz. upravljavec ali upravnik objekta in prednostnih prostorov je odgovoren:

  • da se vključi v sistem e-obvečanja in nadalje,
  • da obvesti o ugotovljeni neskladnosti ali uvedenem ukrepu omejitve uporabe pitne vode vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila oz. priporočila.

Prednostni prostori so bolnišnice, zdravstveni zavodi, domovi za starejše, vrtci, šole, drugi vzgojno izobraževalni zavodi, stavbe z nastanitvami, restavracije, bari, športni centri, ustanove za prostoročne dejavnosti in rekreacijo, zavodi za prestajanje kazni, sanitarni objekti v sklopu kampov ipd..

Na e-obveščanje se prijavite na "povezavi".

Priporočila in navodila uporabnikom pitne vode

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov pred začetkom novega šolskega leta (velja tudi za vse ostale objekte z daljšo prekinitvijo uporabe pitne vode)
Navodila o prekuhavanju vode
Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja
Pojasnilo glede obračuna odpadne vode pri polnjenju bazenov
Pojasnilo o načinu polnjenja bazenov
Priporočila lokalne skupnosti za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb

Priporočila, navodila, mnenja povezana s pitno vodo si lahko podrobneje preberete na spletni stani nacionalnega inštituta za jasno zdravje (http://www.nijz.si)

Notranji nadzor oz. kakovost pitne vode na vodovodnih sistemih

Trdota pitne vode po posameznih vodovodnih sistemih

Podatki o trdoti vode

Poročila za vodovodne sisteme v občini Dobrepolje:

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - občina Dobrepolje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - občina Dobrepolje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - občina Dobrepolje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - občina Dobrepolje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - občina Dobrepolje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - občina Dobrepolje

Arhiv poročil (2009-2017)


Poročila za vodovodne sisteme v občini Grosuplje:

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - občina Grosuplje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - občina Grosuplje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - občina Grosuplje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - občina Grosuplje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - občina Grosuplje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - občina Grosuplje

Arhiv poročil (2009-2017)


Poročila za vodovodne sisteme v občini Ivančna Gorica:

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - občina Ivančna Gorica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - občina Ivančna Gorica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - občina Ivančna Gorica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - občina Ivančna Gorica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - občina Ivančna Gorica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - občina Ivančna Gorica

Arhiv poročil (2009-2017)


Poročila za vodovodne sisteme v občini Škofljica:

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - občina Škofljica
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - občina Škofljica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - občina Škofljica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - občina Škofljica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - občina Škofljica

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - občina Škofljica

Arhiv poročil (2015-2017)


Poročila za vodovodne sisteme v občini Trebnje:

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - občina Trebnje
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - občina Trebnje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - občina Trebnje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - občina Trebnje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - občina Trebnje

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - občina Trebnje

Arhiv poročil (2015-2017)


Poročila za vodovodne sisteme v občini Velike Lašče:

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - občina Velike Lašče
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - občina Velike Lašče

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - občina Velike Lašče

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - občina Velike Lašče

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - občina Velike Lašče

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - občina Velike Lašče

Arhiv poročil (2015-2017)


Poročila za vodovodne sisteme v občini Šmartno pri Litiji:

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - občina Šmartno pri Litiji
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - občina Šmartno pri Litiji

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - občina Šmartno pri Litiji

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - občina Šmartno pri Litiji

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - občina Šmartno pri Litiji

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - občina Šmartno pri Litiji

Arhiv poročil (2015-2017)


Letna poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano:

Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2023 (NLZOH)
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2022 (NLZOH)
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2021 (NLZOH)
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2020 (NLZOH)
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2019 (NLZOH)
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v letu 2018 (NLZOH)

Arhiv poročil (2012-2017)


Informacije in poročila Krajevne skupnosti Višnja Gora za vodovodni sistem Višnja Gora

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2023 - VS Višnja Gora
Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022 - VS Višnja Gora

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021 - VS Višnja Gora

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020 - VS Višnja Gora

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019 - VS Višnja Gora

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 - VS Višnja Gora
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodni sistem VIŠNJA GORA v letu 2022 (NLZOH)
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodni sistem VIŠNJA GORA v letu 2021 (NLZOH
)
Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodni sistem VIŠNJA GORA v letu 2020 (NLZOH)

Letno poročilo o kakovosti pitne vode za vodovodni sistem VIŠNJA GORA v letu 2019 (NLZOH)


Načini obveščanja uporabnikov vodovodnega sistema Višnja Gora za leto 2024
Obvestilo o načinu in obveznostih prijave na e-obvestila JKPG

S povezavo na e-obveščanje JKPG boste hkrati prijavljeni tudi na e-obveščanje KS Višnja Gora (za vodovodni sistem Višnja Gora).

Lastnik oz. upravljavec ali upravnik objekta in prednostnih prostorov je odgovoren:

  • da se vključi v sistem e-obveščanja in nadalje,
  • da obvesti o ugotovljeni neskladnosti ali uvedenem ukrepu omejitve uporabe pitne vode vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila oz. priporočila.

Prednostni prostori so bolnišnice, zdravstveni zavodi, domovi za starejše, vrtci, šole, drugi vzgojno izobraževalni zavodi, stavbe z nastanitvami, restavracije, bari, športni centri, ustanove za prostoročne dejavnosti in rekreacijo, zavodi za prestajanje kazni, sanitarni objekti v sklopu kampov ipd..

Na e-obveščanje se prijavite na "povezavi".

Obveščanje javnosti po prilogi 4 Uredbe o pitni vodi (UL RS, št. 61/23), ki se objavlja na spletni strani JKP Grosuplje velja tudi kot objava upravljavca KS Višnja Gora (glejte zgoraj).

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.