Oskrba s toploto
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 16,1°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Energetske storitve se izvajajo z namenom nemotene oskrbe gospodinjstev in pravnih subjektov mesta Grosuplje s toploto. Dejavnost se razvija v smeri širjenja mreže uporabnikov in v smeri  uporabe obnovljivih virov ter skrbi za izboljšanje kakovosti zraka v mestu in soproizvodnjo toplote in elektrike.

Distributer toplote, Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., je na podlagi podrobnejše vsebine in oblike zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov sprejelo delni trajnostni načrt za kotlovnico "Bevkova" in za kotlovnico "Sončni Dvori" za sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja za sistem daljinskega ogrevanja Grosuplje s ciljem doseganja energetske učinkovitosti pri proizvodnji in distribuciji toplote iz obnovljivih virov.

Trajnostni načrt je usklajen z usmeritvami lokalne energetske politike, pridobljeno je soglasje samoupravne lokalne skupnosti.

Distribucijski sistem je sistem objektov, naprav in črpališč za prenos toplote po omrežju od prevzemnih mest iz proizvodnih virov do odjemnih mest v toplotnih postajah. Sestavni del distribucijskega sistema so tudi distribucijski vodi in priključki, vključno z glavnima zapornima ventiloma V1 (dovodni vod) in V2 (povratni vod) na priključnem mestu uporabnika.

Distribucijski sistem je zgrajen v naselju Grosuplje, ki  se ogreva iz proizvodnega vira - glavna kotlovnica Bevkovi in v naselju Brezje pri Grosupljem (Sončni dvori), ki  se ogreva iz proizvodnega vira – kotlovnica Brezje pri Grosupljem.

Distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje se sestoji iz:

  • toplovodnega omrežja daljinskega ogrevanja z ogrevalnim medijem toplo vodo, ki prevzema toploto v glavni toplotni postaji in jo preko toplovodnega omrežja distribuira do posameznega ali več odjemalcev. Nazivni tlak toplovodnega omrežja je 4,7 bara in nazivna temperatura 90 °C;
  • črpališča, ki so objekti in naprave, ki omogočajo transport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;
  • glavne toplotne postaje (primarne postaje), pri kateri je ogrevalni medij distribucijskega sistema na primarni strani ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekundarni strani;
  • sistema za nadzor in upravljanje distribucijskega sistema.

Priključek je vod, ki povezuje distribucijski vod in odjemno mesto ali prevzemno mesto. Priključek se začne na priključnem mestu na distribucijskem vodu in konča s priključnim mestom uporabnika.

Priključno mesto na distribucijskem vodu je točka na distribucijskem vodu, kjer je oziroma bo priključen priključek uporabnika.

Priključno mesto uporabnika je točka na koncu priključka neposredno za glavnim zapornim ventilom (V1 in V2), kjer je oziroma bo priključena toplotna postaja uporabnika.

Priključitev je izvedba fizične povezave priključka na obstoječi distribucijski sistem. Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sistem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucijski sistem nosi odjemalec

Splošne pogoje glede izvajanja energetike (oskrba s toploto) ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnikov določajo

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 80/2017) in Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16) ter krovni Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.