Prijava odvoza, spremembe podatkov
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 2,2°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/odpadki.jpg

Ko se pojavi potreba po novem odjemnem mestu ali pride do spremembe podatkov odjemnega mesta, mora imetnik odpadkov izvesti prijavo odvoza komunalnih odpadkov oz. sporočiti spremembe podatkov. To stori na blagajni Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v času uradnih ur ali preko elektronske pošte.


Gospodinjstva

Stranka opravi prijavo/spremembo odvoza komunalnih odpadkov na blagajni Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v času uradnih ur, vsak delovni dan med 8:00 in 13:00 ali po elektronski pošti info@jkpg.si.

Potrebni podatki za prijavo so:

  • ime in priimek imetnika odpadka,
  • naslov odjemnega mesta (lastnika parcele);
  • naslov za pošiljanje položnice,
  • število oseb.

V primeru spremembe podatkov mora stranka priložiti ustrezno dokazilo (npr. fotokopija kupoprodajne pogodbe).

Dobava zabojnikov in prevzemno mesto

Zabojnike za mešano embalažo in biorazgradljive odpadke lahko gospodinjstva prevzamejo v skladišču Javnega komunalnega podjetja Grosuplje brezplačno. Do zabojnikov so upravičeni vsi, ki so vpisani v register strank ravnanja s komunalnimi oodpadki pri Javnem komunalnem podjetju Grosuplje. Zabojnik za MKO lahko gospodinjstvo kupi v skladišču Javnega komunalega podjetja Grosuplje ali pri drugih prodajalcih. 

Hkrati s prijavo dobi stranka potrebne podatke o mestu prepuščanja zabojnikov smetarskim ekipam. Zabojnik mora biti na dogovorjenem mestu dostopen na dan odvoza do 6:00 ure zjutraj.


Gospodarstva

V skladu z odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki morajo pravne osebe in samostojni podjetniki iz občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje izvajati storitve ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadki podobnimi komunalnim odpadkom po posebni pogodbi, ki jo morajo skleniti z JKP Grosuplje. Sklenitev pogodbe je dokaz, da ima povzročitelj zakonsko urejen odvoz komunalnih oziroma drugih nenevarnih proizvodnih odpadkov. Industrijske odpadke morajo oddajati pooblaščenim zbirateljem tovrstnih odpadkov.

Navodila o sklenitvi pogodbe:

Predstavnik ali pooblaščena oseba podjetja se po predhodnem dogovoru na tel. št.: 01 7888 942 ali 031 652 943 oglasi na sedežu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje pri operativnemu vodju ravnanja z odpadki Jerneju Muhiču.

Potrebni podatki za sklenitev pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki za vaše podjetje:

-       uradni naziv podjetja;

-       lokacija odjemnega mesta (če poslovna enota ni na sedežu podjetja);

-       davčna in matična številko podjetja ter številka transakcijskega računa;

-       število zaposlenih;

-       vrsta in količina odpadkov, ki jih imate v vaši dejavnosti (če so na lokaciji že zabojniki, zapišite podatek o prostornini zabojnika – podatek dobite na zabojniku);

-       z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki so določene minimalne količine, ki se zaračunajo (najmanjša količina odpadkov: 0 do vključno 2 zaposlena 30 l tedensko, do 5 zaposlenih 60 l tedensko in za vsakega nadaljnjega zaposlenega 10 l odpadkov tedensko);

-       v primeru, da z nami že imate sklenjeno pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki in le to obnavljate, imejte s sabo obstoječo pogodbo ali vsaj številko pogodbe (KO - ____/__);

-       žig podjetja (v primeru, da ga ne uporabljate, ni obvezno).

Pogodbo se sestavi takoj, veljavna je, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se pri obračunu komunalnih storitev upošteva s tekočim mesecem, če je pogodba podpisana do 15. v mesecu. V primeru, da je pogodba podpisana po 15. v mesecuse pri obračunu upošteva z naslednjim mesecem.

Potrebni podatki so razvidni tudi iz obrazca na spodnji povezavi (Zapisnik za pripravo pogodbe za odpadke). Obrazec si lahko natisnete in izpolnite v delu, ki ga izpolni stranka. 


Nakup zabojnika

Hkrati s prijavo stranka v skladišču Javnega komunalnega podjetja prevzame ali kupi potrebne zabojnike.

Zabojnike za mešano embalažo in biorazgradljive odpadke lahko gospodinjstva prevzamejo v skladišču Javnega komunalnega podjetja Grosuplje brezplačno. Do zabojnika so upravičeni vsi, ki plačujejo stroške ravnanja s komunalnimi odpadki. Zabojnik za MKO lahko gospodinjstvo kupi v skladišču Javnega komunalega podjetja Grosuplje ali pri drugih prodajalcih.

Zabojnik mora biti izdelan v skladu s standardom EN 840 (zagotavljanje varnosti in učinkovitosti zbiranja odpadkov) in označen z vrsto odpadka, ki jim je namenjen.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.